Werkbezoek bij de Delta

Suleyman Celik en Kitty Wolfs waren namens Velsen Lokaal op werkbezoek bij de Delta. Dit is een beschermd wonen voorziening van de Driestroom voor (jong) volwassenen met autisme in IJmuiden.

Het werkbezoek was georganiseerd om raadsleden een beter beeld van deze vorm van beschermd wonen te geven.

De Delta biedt gespecialiseerde 24 uurs begeleiding op het gebied van autisme in onze gemeente. Wethouder Marianne Steijn was aanwezig als gastvrouw. 

Vanaf januari 2018 is de Delta vanuit een burgerinitiatief gestart met deze kleinschalige woonvorm voor mensen met autisme. Zij bieden doorgroeimogelijkheden, permanente bewoning en ambulante begeleiding. Mooi om te zien wat er mogelijk is vanuit een betrokken burger! 

We hebben een rondleiding gekregen door het gebouw, de bewoners ontmoet en we uitgebreid met de initiatiefneemster gesproken over de uitdagingen in haar werk. 

Speciale aandacht ging uit naar de toch wel zware werkbelasting, de wachtlijsten en naar mogelijkheden om deze aan te pakken. Doorstroom lukt momenteel niet, bij gebrek aan passende zelfstandige woonruimte dichtbij de Delta. Dichtbij de Delta is noodzakelijk,  om de stap naar zelfstandigheid zo klein mogelijk te houden. 

Kortom, een zeer indrukwekkend en leerzaam werkbezoek, met uitdagingen voor ons in de raad!