Onbegrijpelijk!!!

Vorige week het RIVM rapport over de kwalijke gevolgen van de grafietuitstoot en de presentatie van Tata Steel over de milieumaatregelen die ze de komende 10 jaar gaan nemen (Roadmap 2030).

Het RIVM rapport buitengewoon verontrustend en de Roadmap 2030 buitengewoon vaag. Daarnaast het ontbreken van enige vorm van empathie in de presentatie van Hans van den Berg (Directeur Tata Steel) op donderdag 6 juni in Wijk aan Zee.

IJmond

Je gaat er vanuit dat deze voor de inwoners van de IJmond  zeer verontrustende zaken in de eerst volgende IJmond Commissie (gezamenlijke vergadering van de raden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk) op de agenda staat.

NIETS IS MINDER WAAR!!!

Velsen Lokaal heeft daarom het initiatief genomen om dit onderwerp alsnog te agenderen voor de vergadering op 18 juni a.s. en met succes.
In deze vergadering zullen we het verzoek doen aan de IJmond Commissie om Luchtkwaliteit als vast agenda punt op te nemen.