Tag Archief van: peter stam

Peter Stam verder als eenmansfractie

De afgelopen maanden is in Velsen-Noord onrust ontstaan over de plannen voor een ondertunneling van de Velsertraverse. Met name het plan voor het op termijn verdwijnen van de gelijkvloerse kruising is voor veel mensen onverteerbaar.

Lees meer

Onbegrijpelijk!!!

Vorige week het RIVM rapport over de kwalijke gevolgen van de grafietuitstoot en de presentatie van Tata Steel over de milieumaatregelen die ze de komende 10 jaar gaan nemen (Roadmap 2030).

Lees meer

Roadmap 2030

6 juni 2019 was Velsen Lokaal aanwezig bij presentatie van Roadmap 2030 van Tata Steel in Wijk aan Zee. In de Roadmap 2030 kondigt Tata Steel een 25 tal maatregelen aan ter verbetering van de leefomgeving, dit onder druk van de hevige protesten tegen de grafietregens.

Lees meer

Amendement raadsbreed aangenomen

Als agendapunt 8 van de raadsvergadering van 22 mei stond de actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid Kennemerland/IJmond 2016 – 2020.

RAP

In dit Regionaal Actieprogramma Wonen (afgekort RAP) werken de regio’s Zuid Kennemerland en de IJmond samen om tot een zo goed en evenwichtig mogelijk bouwprogramma te komen. Gekeken wordt naar de behoefte aan woningen voor de komende jaren, maar vooral ook welk soort woningen. Grote aandacht is er bijvoorbeeld voor woningen voor jongeren en ouderen, levensloop bestendige woningen, wonen en zorg en de hoeveelheid benodigde sociale huurwoningen.

Middensegment woningen

Bij bestudering van het raadsvoorstel viel het de fracties van Velsen Lokaal en het LGV op dat er geen aandacht is voor de z.g. middensegment huur en koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (max. huurprijs  €720 per maand) mag het jaarlijks gezinsinkomen (excl. kinderen) niet hoger zijn €38.035.

Amendement

Indien je boven die inkomensgrens uitkomt ben je aangewezen op de vrije huur markt en/of de overspannen koopmarkt, hetgeen vaak financieel niet haalbaar is. Vandaar ons gezamenlijk amendement waarin we speciale aandacht vragen voor het bouwen van huur en koopwoningen in het z.g. middensegment. In dit segment liggen de huren globaal tussen de €720 en €1000 per maand en de koopprijzen tussen de €200.000 en €225.000.

Samenwerking

Gelukkig wordt dit ook door de overige Velsense politieke partijen zo gezien en hebben we als raad dit amendement raadsbreed aangenomen. Wederom een signaal van de positieve samenwerking in onze raad. Onze dank aan Leo Kwant (LGV).

Bestemmingsplan Brederoodseweg 41 ook na 3e sessie nog niet besluitrijp.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de locatie Brederoodseweg 41 te her ontwikkelen. Kort gezegd omvat het plan de sloop van de bestaande (vervallen) agrarische bebouwing en het bouwen van 3 vrijstaande villa’s. Voor alle duidelijkheid; het perceel grenst aan de ruïne van Brederode.

Lees meer

Peter Stam keert terug bij Velsen Lokaal

 PERSBERICHT  

Na iets meer dan een jaar als zelfstandige fractie PWZ in de gemeenteraad te hebben gezeten, keert Peter Stam weer terug naar de partij waarvoor hij na de verkiezingen in de raad terecht is gekomen: Velsen Lokaal. Lees meer

Fractielid Stam verlaat Velsen Lokaal

Karakteristiek voor een lokale partij is dat je een gemêleerd gezelschap van mensen uit de samenleving samen brengt en vervolgens als eenheid binnen de gemeenteraad laat functioneren. Dit kleurrijke geheel kenmerkt ook de rijkdom van een lokale partij. Hoewel de verkiezingen alweer ruim een half jaar geleden zijn, hebben we als fractie nog maar kort kunnen bouwen aan de nieuwe koers, zoals deze bij de verkiezingen werd aangekondigd. Lees meer