Bestemmingsplan Brederoodseweg 41 ook na 3e sessie nog niet besluitrijp.

Tegen de plannen is heel veel bezwaar gemaakt, middels het indienen van zienswijzen en het inspreken bij de aan dit onderwerp gerelateerde sessies.  Deze sessies waren op 8 februari en 12 april 2018. Vanwege het grote aantal insprekers (de insprekers vulde bijna alle tijd die uitgetrokken was) is het bij die 2 sessies niet tot een politiek debat gekomen, laat staan besluitvorming.

De sessie van 12 april 2018 leverde echter wel wat nieuwe gezichtspunten op. Op basis van die gezichtspunten heeft de raad aan het college een drietal nieuwe onderzoeken gevraagd. Deze onderzoeken betroffen:

Cultuurhistorische inpassing
Stedenbouwkundige inpassing
Financiële onderbouwing

Op basis van de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken adviseert het college nu in te stemmen met het bestemmingsplan.

Donderdag 11 april 2019 de 3e sessie over dit bestemmingsplan met wederom veel insprekers.

Uiteindelijk bleef er weer weinig tijd over voor de wethouder om de raad goed te informeren en voor onderling debat tussen de partijen

Besloten is om de sessie te schorsen en zo snel mogelijk een 4e sessie in te lasten. Door te schorsen vervolgen wij volgende keer in feite de 3e sessie en is er dus geen ruimte meer voor insprekers en/of ingekomen stukken.

Wat Velsen Lokaal betreft wordt de 4e sessie de afronding van dit langdurige proces en gaat besluitvorming plaatsvinden.