Begroting 2020

Naar aanleiding van het verzoek van De Hofgeest heeft Velsen Lokaal onderstaande verklaring afgelegd over de begroting:

Velsen Lokaal vindt deze begroting een goede afspiegeling van de genomen besluiten in de perspectiefnota eerder dit jaar. Het college heeft in opdracht van de raad financiele ruimte gezocht en gevonden. Hoewel de maatregelen niet altijd even leuk zijn voor iedereen (bijvoorbeeld toeristenbelasting verhogen, terugdraaien korting ozb niet-woningen in 2021 en het niveau van groenonderhoud verlagen), is Velsen Lokaal van mening dat het grotere belang zo wel gediend wordt.

Het is nu mogelijk om belangrijke investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld de impulsprojecten en nieuwe ontwikkelingen. wij zien bijvoorbeeld de inzet van “de ideale buitendienst” als belangrijke stap richting een nieuw model van samenwerking tussen inwoners en lokale overheid.

Velsen Lokaal staat achter het gebruik van de Algemene Reserve om de begroting voor 2020 sluitend maken. Wel roepen we op om hier voortaan terughoudend mee om te gaan en zo klaar te zijn voor mogelijke toekomstige tegenvallers.

Beleid om actie m.b.t. de bouwopgave te stimuleren mist wat Velsen Lokaal betreft nog en daar gaan we ons de komende periode nadrukkelijk op richten. Zo zijn we samen met VVD en LGV initiatiefnemer van een sessie over woningbouw in de breedste zin van het woord in januari.