Bezuinigen – de pijn verdelen

Dankzij enkele incidentele tegenvallers is de Algemene Reserve van de gemeente Velsen bijna leeg. Meerjarig kijkt begroting tegen flinke tekorten aan en dat betekent dat de gemeente Velsen op zoek moet naar extra geld en wel zal moeten bezuinigen.

Geen onomkeerbare keuzes

Op verzoek van de raad heeft het college tijdens het zomerreces een lijst gemaakt van alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Ook hebben ze een eerste indruk gegeven van mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren.

Tijdens een sessie op 10 september hebben we deze lijst besproken en mochten alle partijen aangeven op welke zaken wel en waarop zeker niet mocht worden bezuinigd. De conclusie bij alle partijen is dat het hoe dan ook pijn gaat doen en dat iedereen in Velsen wel iets hiervan gaat merken.

Voor Velsen Lokaal is het belangrijk dat we geen onomkeerbare bezuinigingen gaan doorvoeren. Dat betekent dus geen zwembad of bibliotheek sluiten.

Pijn verdelen

Verder wil Velsen Lokaal de pijn zo evenredig mogelijk verdelen over alle sectoren. Daarbij geldt uiteraard wel dat we de echt kwetsbaren in de samenleving willen ontzien.

Onze Algemene Reserve willen we weer laten groeien, maar wat Velsen Lokaal betreft is een weerstandsratio (de mate waarin we de risico’s afdekken vanuit de Algemene Reserve) van 1,0 voldoende. Dit is ook een eis vanuit de provincie. Ooit heeft de raad geroepen dat de weerstandsratio minimaal op 1,4 moet staan. Wat Velsen Lokaal betreft is dat een mooi streven in goede tijden. Nu in moeilijke tijden nemen we genoegen met 1,0. Zo beperken we de bezuinigingen tot een minimum.

Vooruit kijken

Komende weken gaan we de begroting voor 2021 behandelen en komt er een gebalanceerd voorstel van het college om te bezuinigen. Dit wordt niet leuk en gaat pijn doen. Bij het beoordelen van dat voorstel weegt Velsen Lokaal op de eerdere genoemde punten:

  • Geen onomkeerbare beslissingen
  • De pijn eerlijk verdelen over alle sectoren
  • Voor nu is een weerstandsratio van 1,0 voor ons voldoende

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *