Gemeente Velsen oriënteert zich op invoering van recycletarief.

Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycletarief. Op donderdag werd tijdens een informatieve sessie gesproken over de invoering van een recycletarief. Tijdens de sessie werd door verschillende fracties in Velsen input gegeven over het recycletarief.

Wat is een recycletarief?

Alle gemeenten in Nederland hebben het doel om in 2020 naar 100 kilo restafval per persoon per jaar te gaan met een verdere afname naar 30 kilo restafval in 2025. Velsen zit momenteel op 228 kg per inwoner. De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast en een variabele tarief. Hoe minder restafval inwoners aanbieden, hoe lager het variabele tarief wordt.  De variabel tarief wordt bepaald door het aantal keer dat zij hun restafval aanbieden. De bewoners van hoogbouw wordt variabele tarief berekend aan de hand van het aantal keer dat zij de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken.

Het college wil in juli 2021 een besluit nemen over het recycletarief waarna het begin 2022 ingevoerd kan worden. De invoering heeft nogal wat gevolgen voor onze inwoners. Om die reden moet het een en ander nauwkeurig worden uitgewerkt. In de sessie zijn door verschillende partijen de nodige vragen gesteld. Hierop heeft de wethouder toegezegd om met een knelpunten notitie te komen. De knelpuntennotitie wordt in november behandeld.

Standpunt Velsen Lokaal.

Velsen Lokaal hecht veel waarde aan duurzaamheid. Goed scheiden van afval draagt daar aan bij. Bovendien hamert Velsen Lokaal jarenlang aan op het verlagen van de afvalstoffenheffing. Afgelopen jaren is de afvalstoffenheffing door verschillende oorzaken juist gestegen. Invoering van het recycletarief kan er voor zorgen dat de kosten omlaag gaan. Om die reden is Velsen Lokaal voorstander van de invoering van een recycletarief. In de sessie heeft Velsen Lokaal het belang van participatie en informeren van onze inwoners benadrukt. Iedere inwoner in onze gemeente moet eerlijke kansen krijgen bij de invoering van het recycletarief. Doordat er in bepaalde kernen van Velsen relatief veel hoogbouw is zou dit kunnen betekenen dat dit niet het geval is. Hierdoor moeten verschillende tarieven gehanteerd worden. De invoering zou ook kunnen leiden tot meer dumping van afval waardoor meer handhaving nodig zal zijn. Voor verschillende doelgroepen die om verschillende redenen meer afval produceren is maatwerk nodig. Hoe gaat dit ingevuld worden? Er zijn nog teveel onduidelijkheden en knelpunten die nog nader uitgewerkt moeten worden voordat er een principebesluit genomen kan worden. Om die reden hebben wij samen met andere partijen gepleit voor een nadere uitwerking van de ingebrachte knelpunten.

https://www.hvcgroep.nl/over-afval-energie/alles-over-afval-scheiden

https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/velsen-in-beleid/duurzaam-velsen

https://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/meer-waarde-uit-afval

https://www.velsen.nl/inwoner/natuur-en-milieu/afval/veelgestelde-vragen-afvalinzameling

https://velsen.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=ea304b5387004fd9a342a0c154db2c0c

6 antwoorden
 1. Dienne
  Dienne zegt:

  Ik deel de zorg over afvaldumping. Voor mijn flat staan twee restcontainers waar veel mensen gebruik van moeten maken. Een deel van de mensen kunnen maar 1 van de twee containers met hun pasje openen. Als deze vol is zetten zij hun vuilnis bij de containers neer. Nu gooien enkele buren en ik deze zakken in de andere container. Dat stopt natuurlijk als we afgerekend worden op wat wij per individu afgerekend worden.
  Er zullen mijn inziens meer containers moeten komen, ook om dichtbij de woonplekken / flats gescheiden producten te kunnen weggooien ( glas, textiel, papier etc). Als daar een eind mee gelopen moet worden en betreffende container is vol dan wil je liever niet weer het papier etc mee terug nemen.

  Beantwoorden
 2. Velsen Lokaal
  Velsen Lokaal zegt:

  Beste Dienne,

  Dank voor de reactie.
  U kaart een punt aan die ook tijdens de behandeling aan de orde is geweest. Voor hoogbouw is maatwerk nodig. De wethouder gaat de input uit de sessie samenvatten in een knelpuntennotitie die dan in november opnieuw besproken gaat worden. Afvaldumping is ook een punt van zorg. Dit wordt ook uitgewerkt. U houden u op de hoogte.

  Beantwoorden
 3. Pc van / der Neut
  Pc van / der Neut zegt:

  Wij als gezin scheiden alles , behalve GFT, waarom staan deze niet bij ons in de wijk? Dit jaar met de corona hebben de inwoners van Velsen heel veel naar de stort gebracht is daarom de prijs gestegen! En deze plannen horen de inwoners te weten, de meeste lezen geen krant, dus een brief naar de inwoners is een oplossing.

  Beantwoorden
 4. f.a.scholten
  f.a.scholten zegt:

  Een slecht plan, te veel nadelen. Restafval per gewicht berekenen: Bestraffen werkt in het algemeen niet. Alternatief: inleveren van GFT, plastic en papier per gewicht belonen.
  Restafval per keer berekenen dat er gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse container zal allerlei misbruik en ongewenste effecten ten gevolg hebben ( bijv. restafval tussen kunststof en papier gooien of afval naast de containers zetten, nu ook al een probleem ) Zie onder het bericht van de gemeente Arnhem; betalen voor restafval / biftar (variabel tarief, per keer pasje gebruiken wordt berekend.) werd vorig jaar juni ingevoerd en één jaar later (juni 2021) weer afgeschaft. MISLUKT… Praat eens met de verantwoordelijke ambtenaren in Arnhem!

  “Betalen per afvalzak stopt op 1 juni, containers gaan zonder afvalpas open
  Met ingang van 1 juni betalen Arnhemmers niet meer per afvalzak. Er komt weer een vast tarief. Dit is het resultaat van het referendum over afval dat op 17 maart tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen werd gehouden.

  Afvalpas niet meer nodig voor restafval
  Vanaf uiterlijk 5 juni is het niet langer nodig om de ondergrondse afvalcontainers met de afvalpas te openen. Dit omdat alle 1400 containers met de hand van het slot moeten worden gehaald door de gemeente.

  Het scheiden van afval blijft belangrijk
  De afvalkalender blijft gelden, het ophalen van huisvuil blijft op dezelfde manier gaan als nu. Het is nog steeds nodig om plastic verpakkingen, gft, glas en papier apart te houden. Dat is goed voor het milieu en houdt de kosten lager.

  Andere tarieven
  Arnhemmers betalen vanaf 1 juni niet meer per afvalzak (variabel tarief) en ook niet het vaste tarief dat bij diftar hoorde. Inwoners die dit vaste tarief al voor het hele jaar betaald hadden, krijgen dit voor de maanden juni tot en met december weer terug. Dat gebeurt in juni. Bij automatische incasso wordt dit automatisch verrekend met het nog te betalen bedrag/openstaande bedrag.

  De rekening voor het aantal weggegooide afvalzakken van de eerste vijf maanden van dit jaar (januari tot en met mei) volgt in september. Ook wordt op dat moment het nieuwe vaste tarief in rekening gebracht voor de laatste 7 maanden van dit jaar (juni tot en met december). Dat bedraagt € 131,95 voor eenpersoonshuishoudens en €176,40 voor meerpersoonshuishoudens. Zowel in juni als in september krijgen inwoners een brief met uitleg over de tarieven.

  Openingen van de containers weer vergroot
  De komende maanden worden de openingen van de containers weer vergroot zodat er weer zakken van 60 liter inpassen. Kleinere zakken kan natuurlijk ook, er hoeft immers niet meer per zak te worden betaald.

  Flyer
  Alle huishoudens in Arnhem krijgen de komende week een flyer in de bus waarop de belangrijkste veranderingen staan

  Publicatiedatum: 28 mei 2021
  Uitgelicht”
  BURGERS en kunnen het afvalprobleem nooit echt oplossen door afvalscheiding. Op gemeenteniveau kan dit ook niet georganiseerd worden, zeker niet met dwang en straf. Afvalscheiding wordt al meer dan 30 jaar toegepast en de berg afval wordt alleen maar groter. Ik betwijfel of de “statistisch vastgestelde vermindering van rest afval na in voering van Biftar” een effect is dat beklijft. Gemeten wordt het restafval dat netjes wordt weggegooid in de containers met gebruik van de afvalpas. Of de hoeveelheid restafval dat verkeerd of zelfs op illegale wijze wordt weggegooid kan niet gemeten worden. De enige oplossing is afvalVERMIJDING en dat kan alleen op nationaal en/of op Europees niveau. Dus: verpakkingen belasten en/of verbieden. Waarom zijn bijv. gelamineerde kunststof/aluminium verpakkingen (o.a. chipszakken) niet allang verboden (want niet recyclebaar)? Waarom nog steeds geen statiegeld op blikjes (bier, frisdrank? ). Zolang afvalvermijding niet als nationaal doel wordt gezien, kunnen we op burger / gemeenteniveau alleen op basis van vrijwilligheid dat doen we wat kunnen en allang doen.

  Beantwoorden
 5. Velsen Lokaal
  Velsen Lokaal zegt:

  Beste F. A. Scholten.

  In uw reactie heeft u goede punten en argumenten. Hiervoor dank. Hoe het in Arnhem is gegaan heeft veel oorzaken. Het is een voorbeeld hoe het niet moet. Er zijn veel gemeenten waar het recycletarief goed werkt en waar de tarieven voor de inwoners omlaag gaan. Binnen het HVC gebied is het recycletarief in de Noordoostpolder ingevoerd. Over het recycletarief is in Velsen nog geen besluit genomen. Daarvoor zijn nog veel zaken onduidelijk. Eerst moeten nog een aantal zaken duidelijk worden alvorens we een besluit kunnen nemen. Uw input en de input van andere inwoners helpen ons bij het nemen van het besluit. Wij zullen zoals bij elk besluit alle voors en tegens goed afwegen en een goed besluit nemen.

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1105051/met-recycle-tarief-naar-60-kilo-restafval-in-2025.html
  https://www.noordoostpolder.nl/recycle-tarief
  https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie-Woonomgeving/2020/09-juni/19:30/8-1-Uitvoeringsplan-recycle-tarief-afvalinzameling.pdf

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *