Tag Archief van: HVC

Gemeente Velsen oriënteert zich op invoering van recycletarief.

Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycletarief. Op donderdag werd tijdens een informatieve sessie gesproken over de invoering van een recycletarief. Tijdens de sessie werd door verschillende fracties in Velsen input gegeven over het recycletarief.

Lees meer

Velsen moet het afval beter scheiden!

Op donderdag 12 december is een informatie sessie gehouden over “meer waarde uit afval”.  

Lees meer

Gezamenlijk of individueel aandeelhouderschap?

Door de keuze van Zaandam om uit de gemeenschappelijke regeling stapt zijn de overige gemeenten voor de keuze komen te staan hoe we omgaan met de aandelen. Gaan we als Velsen door met een GR zonder Zaandam of gaan we individueel door?

Lees meer

Extra garantstelling HVC als mosterd na de maaltijd

Velsen Lokaal was samen met alle andere partijen zeer ontstemd over het feit dat wethouder Bal vier maanden nodig had om de raad te vragen naar instemming met drie besluiten, die op 14 december 2017 al vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de HVC.  Lees meer

Raadscarrousel afvalstoffenverordening

AFVALSCHEIDING, CO-CREATIE, COMMUNICATIE en LAGERE WOONLASTEN. Dit zijn de punten die ik namens Velsen Lokaal heb ingebracht tijdens de behandeling van de afvalstoffenverordening tijdens de sessie op donderdag 18 mei. Ik licht graag toe waarom juist deze punten voor ons belangrijk zijn. Lees meer

Samenvatting van sessie en raadsvergadering 16 april 2015

Samenvatting van de sessie en de raadsvergadering van 16 april 2015. Zowel in de sessie als in de raadsvergadering stond de HVC centraal.
De sessie ging over de afvalscheiding (van afval naar grondstof) en de uitvoeringsovereenkomst. En op de raadsagenda betrof met name een ‘debat’ over de kaderstelling rond HVC.
Lees meer

Samenvatting sessies 1 april 2015

Samenvatting van de sessies van 1 april 2015. De Raadsessies op 1 april bestonden uit drie onderwerpen:
Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsman-functie voor cliënten, Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam verbinden’ en Kaderstellende notitie HVC.
Lees meer

Gouden kans op lagere kosten voor de afvalheffing

In 2016 moet er een nieuw contract gesloten worden voor het inzamelen van het afval. Nu zamelt de HVC dat in en die heeft er voor een contract voor 10 jaar, aan de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen 16 miljoen euro voor betaald. Lees meer