Extra garantstelling HVC als mosterd na de maaltijd

Velsen Lokaal was samen met alle andere partijen zeer ontstemd over het feit dat wethouder Bal vier maanden nodig had om de raad te vragen naar instemming met drie besluiten, die op 14 december 2017 al vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de HVC. 

Garantstelling

De HVC is de afvalverwerker ten behoeve van een grote regio waaronder Velsen ook valt.

HVC is een innovatief bedrijf en heeft naast de kerntaken een uitbreiding van warmtelevering gerealiseerd. Deze warmtelevering is bestemd voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en wordt al uitgevoerd. De investering bedraagt bijna 14 miljoen. De deelnemende partijen, waaronder Velsen, moeten garant staan voor dergelijke investeringen. In totaal bedraagt de lening portefeuille HVC € 27,3 miljoen voor Velsen. De Raad van Velsen kan alleen nog maar schoorvoetend instemmen, want er is geen mogelijkheid meer om nee te zeggen.

Raad van commissarissen

Het andere besluit gaat over een kleinere samenstelling van de Raad van Commissarissen van de HVC. Deze raad is teruggebracht naar 5 leden.  Ook dit besluit is al bekrachtigd. Velsen Lokaal had op technische vragen antwoord gekregen dat de financiële  beloning van die 5 leden niet buiten proportioneel zijn. Men ontvangt € 140 per maand en dat is goed te verantwoorden.

Tijdens de sessie is nauwelijks gesproken over de memo, die een vooruitblik geeft naar de ontwikkeling van de zogenaamde kerntaak “Van gas los”. Deze was feitelijk al met instemming bevestigd door de raad.

Betere afstemming

Als laatste stelde de wethouder, dat het toch wel tijd wordt voor een betere afstemming met de raad over belangrijke beslissingen binnen de HVC. Daar waren we het allemaal over eens.

Velsen Lokaal voegde daar aan toe, dat een nieuwe sessie ook inzicht moet geven naar de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling AIJZ (Afvalschap IJmond Zaanstreek), omdat Zaanstad, zijnde een van de deelnemers, uit deze regeling stapt. AIJZ vertegenwoordigt deze regio in de aandeelhoudersvergadering van HVC.  Welke consequenties heeft dat en geeft het de mogelijkheid om AIJZ op te heffen, zodat Velsen directe invloed krijgt als aandeelhouder gelijk zo als Zaanstad nu wil?

Daarnaast vindt Velsen Lokaal het ook belangrijk om tijdens die sessie te spreken over de periode na 2024. Dan zal de HVC voldoende instaat zijn om externe geldleningen aan te gaan in plaats van bij de deelnemende regio’s aan te kloppen voor garantstellingen.

De wethouder zegde toe om al deze punten goed voor te bereiden. Het belooft in ieder geval een zeer interessante sessie te worden.

1 antwoord
 1. Hugo
  Hugo zegt:

  Het goede nieuws:
  het moge nogmaals duidelijk zijn met welke partij (LGV) en welke mannetje (Bal) voorlopig (komende 4 jr. ?) niet gepraat hoeft te worden !

  Verder: welke incentive zat er voor Bal bij om NIET transparant te zijn ?????

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *