Bezuinigen – de pijn verdelen

Dankzij enkele incidentele tegenvallers is de Algemene Reserve van de gemeente Velsen bijna leeg. Meerjarig kijkt begroting tegen flinke tekorten aan en dat betekent dat de gemeente Velsen op zoek moet naar extra geld en wel zal moeten bezuinigen.

Lees meer

Terugblik: Raadsvergadering 27 juni

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni jl. werden veel verschillende onderwerpen besproken.
Vooral tijdens de bespreking van de planontwikkeling Hofgeest en de 4 daarbij behorende moties, werd er veel gediscussieerd. 

Lees meer

Wie doet de jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 1 januari?

Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2018 heeft Velsen Lokaal grote zorg uitgesproken over het uitblijven van inkoop ten behoeve van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Voor 1 januari a.s. moet dat geregeld zijn. Tot op dit moment is er nog geen organisatie gevonden die met de gemeente in zee gaat. Er zijn al wel gesprekken op gang gebracht, maar deze hebben nog niet geleid tot een definitieve gunning. Lees meer

Jeugdzorg onder druk

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. heeft Velsen Lokaal aandacht gevraagd voor de moeizame aanbesteding van diensten door jeugdorganisaties binnen het sociale domein. Dit speelt nu bij de inkoop van de uitvoerig Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019-2021. Lees meer

Wél cultuureducatie, maar geen Kunsten Centrum

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli moest Velsen Lokaal helaas concluderen dat het beter is het geld voor cultuureducatie los te koppelen van het Kunsten Centrum Velsen (KCV), want met een eenmalige injectie van € 300.000.- en 2 jaarlijkse extra bedragen van 70.000,- is het KCV niet gered.

Lees meer

Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’

De gemeente blijft de komende 5 jaar investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agenda sportaccommodaties 2018- 2022 opgesteld. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’. Lees meer

De Stadsschouwburg Velsen gered… En nu?

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de raad bijna unaniem besloten om de stadsschouwburg een tweede kans te geven. Enerzijds komt hiermee een eind aan een weken durend theaterstuk in de raadzaal, aan de andere kant begint nu pas het avontuur voor de stadsschouwburg! 

Onze woordvoerder Nathanael Korf gaf duidelijk aan welke verantwoordelijkheid de Stadsschouwburg heeft: ‘Dit is een gulle gift van alle Velsenaren aan de Stadsschouwburg en daarom rekent Velsen Lokaal er op dat de schouwburg er actief werk van maakt om iets terug te geven aan de Velsenaren.’

Lees meer

Halt aan sluipverkeer door Velsen-Noord

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Velsen Lokaal een motie ingebracht met als doel het sluipverkeer door Velsen-Noord drastisch terug te dringen. Deze motie werd door alle andere politieke partijen warm ontvangen, raadsbreed gesteund en daarmee unaniem aangenomen! Lees meer

Vragen over privacy Velsenaren op Facebookpagina Velsen

De gemeente Velsen heeft onlangs Velsenaren genaturaliseerd tot Nederlanders. Dat is overigens wat anders dan statushouders. Van deze personen zijn foto’s op de Facebookpagina van de gemeente geplaatst. Lees meer

Hoe Velsen Lokaal de toekomst ziet – Politieke beschouwingen

Hieronder leest u de algemene beschouwingen van Velsen Lokaal. Die horen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017, de opmaat naar de begroting voor 2018. Onze beschouwingen geven een beeld van de manier waarop wij uw geluid laten horen en hoe wij veranderingen willen bereiken.


Lees meer