De Stadsschouwburg Velsen gered… En nu?

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de raad bijna unaniem besloten om de stadsschouwburg een tweede kans te geven. Enerzijds komt hiermee een eind aan een weken durend theaterstuk in de raadzaal, aan de andere kant begint nu pas het avontuur voor de stadsschouwburg! 

Onze woordvoerder Nathanael Korf gaf duidelijk aan welke verantwoordelijkheid de Stadsschouwburg heeft: ‘Dit is een gulle gift van alle Velsenaren aan de Stadsschouwburg en daarom rekent Velsen Lokaal er op dat de schouwburg er actief werk van maakt om iets terug te geven aan de Velsenaren.’

Verbrande billen

In een eerder bericht gaven we al aan dat we als raad met de rug tegen de muur stonden en voor een duivels dilemma werden geplaatst: Willen we de stadsschouwburg redden ten koste van 1,5 miljoen euro gemeenschapsgeld, of laten we de stadsschouwburg failliet gaan (“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten!”)?

Je zou nog kunnen denken dat de Velsenaren voor professionele voorstellingen best zonder schouwburg kunnen. Die kun je immers ook in Beverwijk of Haarlem bezoeken.

Maar met de eerdere verdwijning van het Witte Theater als podium voor amateurtoneel, zou dan definitief een bom worden gelegd onder de ontwikkeling van laagdrempelige cultuur binnen Velsen. En met die ondenkbare uitholling in gedachten heeft Velsen Lokaal besloten om alsnog de reddende hand uit te steken.

Verantwoordelijkheid bestuur schouwburg en oud-wethouder Te Beest

Tijdens de sessie (in 2 delen) is gebleken dat zowel het toenmalige bestuur en directie van de stadsschouwburg, als voormalig wethouder Te Beest er een potje van hebben gemaakt. Vanuit de schouwburg werd structureel een beeld geschetst waarin ze de financiële situatie beter lieten lijken dan deze was. De voormalig wethouder heeft in de afgelopen jaren verzuimd om alert te zijn en in te grijpen. De alarmbellen gingen niet op tijd af, terwijl de jaarcijfers wel aanleiding tot alarm gaven. De tekorten op de exploitatie van de schouwburg waren structureel en het negatief eigen vermogen werd steeds zorgwekkender. Zelfs de accountant wees op de gevaren voor de continuïteit en gaf aan dat extra subsidie nodig was. Desondanks wachtte Te Beest tot de kerstdagen om de raad plotseling te confronteren met een subsidieaanvraag van 1,5 miljoen euro, waarvan hij al rond de zomermaanden geweten moet hebben dat er zo’n forse kapitaalinjectie gevraagd zou worden.

Daarbovenop heeft de voormalig wethouder belangrijke informatie over de problemen niet met de raad gedeeld (onvolledig), informatie over de problemen te laat gedeeld (ontijdig) en daardoor de raad een verkeerd beeld geschetst (onjuist). Dat zijn 3 O’s en dat is politiek gezien een doodzonde!

Het siert Te Beest dat hij zelf verantwoordelijkheid heeft genomen en niet een motie van wantrouwen heeft afgewacht, toen duidelijk werd dat ook hij niet vrijuit ging. De raad heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door te leren van het verleden, wat blijkt uit het unaniem aangenomen voorstel voor wijziging van het raadsbesluit (amendement).

Wijziging raadsbesluit (amendement) schouwburg

In het raadsvoorstel is een tweedeling gemaakt:

 • Er is één miljoen euro nodig om de Stadsschouwburg Velsen weer in de zwarte cijfers te krijgen en dus een gezonde uitgangspositie te geven.
 • Er wordt een half miljoen Euro gereserveerd om de stadsschouwburg in de gelegenheid te stellen een toekomstvaste bedrijfsvoering in te richten.

Om te voorkomen dat de gereserveerde half miljoen als een blanco cheque wordt weggegeven en om te laten zien dat we hebben geleerd van

temming over amendement schouwburg

Stemming over amendement schouwburg

de fouten uit de afgelopen jaren heeft Velsen Lokaal een amendement ingediend om heel scherpe voorwaarden te verbinden aan de besteding van de resterende half miljoen euro. Op die manier blijft de raad maximaal geïnformeerd en geven we het college en het bestuur van de schouwburg duidelijke richtlijnen mee over hoe en onder welke voorwaarden het geld besteed mag worden.

We zijn blij met de brede (unanieme) steun vanuit de raad, waarmee we als voltallige raad een duidelijk signaal meegeven richting zowel schouwburg als college.

Stemverklaring in raadsvergadering

Het is gebruikelijk om bij belangrijke besluiten een stemverklaring te geven waarin je als politieke partij aangeeft waarom je voor of tegen stemt. In dit geval heeft Velsen Lokaal nadrukkelijk aangegeven dat het een eenmalige financiële impuls betreft en dat de stadsschouwburg nu de kans krijgt om zich te bewijzen. Lukt dit niet, dan heeft Velsen Lokaal ernstige bedenkingen bij het blijven subsidiëren en daarmee in stand houden van de stadsschouwburg.

Gulle gift van alle Velsenaren aan de schouwburg onder strenge voorwaarden

Lees hier [expand title=”de integrale stemverklaring van Velsen Lokaal “]

De aandacht heeft bij de sessie lang gelegen op de fouten in het proces. Dat is ook logisch en heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en is afgetreden. Pas tijdens het tweede deel van de sessie konden we ons richten op de voorliggende vraag van het raadsvoorstel:

De vraag namelijk om éénmalig 1,5 Mio extra te doneren aan de stadsschouwburg bovenop de jaarlijkse subsidie van ruim 8 ton! Het is een groot bedrag, maar Velsen zonder schouwburg is ondenkbaar! Dan verliezen we een mooi theater en het laatst overgebleven podium in Velsen, van en voor alle Velsenaren!

Ik zei al in de sessie dat het waanzin is om steeds hetzelfde te doen en een andere uitkomst te verwachten. Daarom is de enige optie voor directie en bestuur van de schouwburg om het roer om te gooien.

Met deze financiële impuls krijgt de directie een kans om te laten zien dat deze schouwburg kan en mag bestaan, ondanks alle trends en ontwikkelingen die aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken.

Daarbij zijn er nog onopgeloste problemen zoals de hoge personeelskosten en het bovenmatige ziekteverzuim. Dat betekent een grotere uitdaging en extra risico voor de directie, dan dit al zou zijn met een schone lei. Dat baart Velsen Lokaal zorgen en is aanleiding om de ontwikkelingen bij de schouwburg met bovengemiddelde belangstelling te volgen.

En juist omdat er nog steeds geen zekerheid is, heeft Velsen Lokaal het amendement ingediend; om te voorkomen dat we als raad weer verrast worden met een groot tekort. Zelfs op afstand is bijsturen mogelijk, zeker als we goed geïnformeerd en in gesprek blijven. Laat dit de les zijn die we geleerd hebben.

We rekenen bij dit alles ook op de integriteit van het bestuur van de schouwburg. Wat Velsen Lokaal betreft is dit behoorlijk op de proef gesteld toen de naam van de voorzitter van het bestuur van de schouwburg op de kandidatenlijst van de PvdA verscheen. We roepen de betrokkenen op om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen!

Mocht de schouwburg onverhoopt weer tegen tekorten aanlopen in de komende jaren dan is het voor Velsen Lokaal tijd om conclusies te trekken en dan zijn we niet bang in te grijpen. Wat Velsen Lokaal betreft is deze incidentele financiële impuls eenmalig.

Laat het dus duidelijk zijn: Velsen Lokaal is voor behoud van de schouwburg, maar niet tegen elke prijs!

Uiteindelijk is dit een gift van alle Velsenaren aan de stadsschouwburg en daarom rekent Velsen Lokaal er op dat de schouwburg er actief werk van maakt om iets terug te kunnen geven aan de Velsenaren: Een bloeiend theater voor IEDEREEN!

[/expand]

 

 

2 antwoorden
 1. Hugo
  Hugo zegt:

  Gratis tip van ons Kiezers / WOZ-betalers:

  Laat Jacob Bron beloven dat hij zich voortaan aan de regeltjes houdt, waarmee die dure 2e controledirecteur naast hem, eindelijk van de uitgavenlijst kan. Bron mag ook voelen dat ie erg veel mazzel heeft gehad, het was immers al 5 over 12….
  Zo niet, dan alsnog Bron inwisselen !

  Beantwoorden
 2. Nathanael Korf
  Nathanael Korf zegt:

  Beste Hugo,

  Als je het debat gevolgd hebt en goed onze stemverklaring leest/ beluistert, dan zie je dat wij er net zo in zitten!

  Dus dank voor de tip! 🙂

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *