Cultuurvisie Velsen

Op donderdag 12 september werd de oordeelsvormende sessie de ‘Cultuurvisie Velsen; Beleef cultuur in Velsen!’ behandeld.

In de nieuwe visie op kunst en cultuur wordt uitgegaan van vier uitgangspunten: 1) laagdrempelig & toegankelijk, 2) verbinding & samenwerking, 3) levendig & zichtbaar, 4) inzet op innovatie. De visie speelt in op actuele ontwikkelingen en geeft richting aan de invulling van kunst en cultuur in Velsen voor de komende jaren. 

Participatietraject 

© Stichting Heerlijkheid Brederode
Foto Ruïne van Brederode

Velsen Lokaal is positief over de nieuwe cultuurvisie, maar wij zien het graag concreter. Geheel naar onze wensen is een zeer uitgebreid participatietraject gevolgd met een enquête onder inwoners, een onderzoek rond cultuureducatie op scholen en het met betrokken organisaties spreken en denken over de visie. Raadsleden zijn op verschillende momenten bij de totstandkoming van deze visie geïnformeerd en betrokken via sessies en bijeenkomsten.

Vlakkevloertheater 

Ruim 1,5 jaar geleden werd door de schouwburg al gesproken over plannen om de schouwburg in de toekomst efficiënter te gebruiken. Velsen Lokaal wilde graag weten hoe het nu met deze plannen staat, want een uitbreiding middels een vlakkevloertheater, zou een uitgelezen mogelijkheid zijn om het gebouw efficiënter en intensiever te gebruiken.

Ook Gert Jan van der Hulst van de Velser Gemeenschap die namens de culturele verenigingen insprak, benoemde het ontbreken van een vlakkevloertheater na het sluiten van het Witte Theater als een groot  gemis en ook hij hoopt dat we dit snel kunnen realiseren.

Witte Theater

Wethouder Jeroen Verwoort (Cultuur, VVD) zegde toe dat er volgend jaar een zodanig concreet voorstel voor een vlakkevloertheater in Velsen zal liggen, dat de gemeenteraad in 2020 ja of nee kan zeggen. Dat is goed nieuws, want Velsen Lokaal zet in op een multifunctioneel theater, waar intensiever en op een breder vlak gebruik van wordt gemaakt door een grotere groep Velsenaren. Het vlakkevloertheater kan in de toekomst onder meer gebruikt worden voor voorstellingen van onze eigen vertrouwde en geliefde, lokale verenigingen!

Cultuurpas of Citypas

In het nieuwe jaar komt er ook duidelijkheid over de invoering van een cultuurpas, die kunst en cultuur op een laagdrempelige manier – niet al te duur – toegankelijk maken. Samen met de PvdA overweegt Velsen lokaal gezamenlijk een amendement in te dienen, waarin de Citypas de keuze zou worden. Wethouder Verwoort gaf al aan deze Citypas voor ogen te hebben. Een Citypas is voor alle Velsenaren en niet alleen voor hen met een lager inkomen. Daardoor zal een Citypas minder stigmatiserend zijn.

Volgend jaar komt er verder een kunstcollectieplan, die de Velsense collectie kunstwerken haar verdiende plekje geeft en het cultuurweekend zal tot slot ook haar vorm krijgen in 2020.