Tag Archief van: participatie

Sessie Samenspel en participatie

De Raad is door drie gedreven ambtenaren bijgepraat over dit onderwerp. Al sinds 2018 is de
gemeente Velsen bezig met het programma Democratische Verrijking, één van onze
speerpunten. Er is al heel veel bereikt sinds het begin.

Lees meer

Participatie in Velsen krijgt steeds meer vorm!

Tijdens de verkiezingen van 2018 was het motto van Velsen Lokaal: Meer samen, samen meer!! Hiermee doelden we op meer invloed van inwoners bij beslissingen die de politiek neemt.

Lees meer

Gemeente Velsen op reis

Met een digitale busreis zijn we meegenomen met een digitale busreis. Deze reis kwam langs de gemeente Ede, Doetinchem, Tilburg en Capelle aan den IJssel.

Als gemeente wil je dichtbij de leefwereld van de bewoners en ondernemers staan zodat je snel kunt inspelen op de behoeftes in de wijken of in bepaalde gebieden in de gemeente. Samen met de bewoners en ondernemers wil je het gesprek over zaken die spelen in de leefomgeving.

In 2018 is de gemeenteraad begonnen met meer samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers. Dit is een nieuwe manier van werken en we kunnen stellen dat dit een pad is van vallen en van opstaan. Er is veel geleerd maar we denken nog veel te kunnen verbeteren.

Busstop bij vijf gemeente

De gemeente stopte tijdens de digitale busreis in vijf gemeenten, welke allemaal op hun eigen manier vorm geven aan participatie en wijkgericht werken. zo had de een een wijkmanager en andere hadden wijkraden, wijkplatforms of wijkagenda.
Alle vormen hebben plus en natuurlijk ook minpunten die onderzocht moeten worden. Belangrijk is in ieder geval dat de visie vanuit de wijken zelf moet worden opgesteld om het succesvol te maken. We moeten samen die urgentie voelen.

Velsen is een unieke gemeente, die zelfs met een gemeente als Capelle aan den IJssel moeilijk te vergelijken is. De perfecte participatie oplossing is nog niet bedacht, maar ernaar streven blijft ons uitgangspunt.

Velsen doet!

Velsen Lokaal zou graag zien dat inwoners zelf de beschikking krijgen over een klein bedrag (€5,-) om zelf uit te geven. Denk hierbij aan initiatieven als het oprichten van een buurtfeest, een speeltuin aanleggen of een bankje in het park.
Meer zeggenschap over de eigen woonomgeving en samen bouwen aan een mooier Velsen.

Wil je een voorproefje van een aantal succesvolle projecten? kijk dan op:

Ededoet of maakcapelle

Een tweede sessie volgt in maart over participatie verwacht. Bij deze sessie zal gekeken worden waar we naartoe willen en hoe ver we willen gaan.

Heb jij misschien leuke ideeën?! Laat het ons weten in een reactie hieronder!

Groen en diversiteit op bedrijventerrein Velsen-Noord

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers, de elektrische pont, behoud van groen en een grotere diversiteit aan bedrijvigheid. Dat waren de belangrijkste onderwerpen uit de sessie van 11 februari.

Lees meer

Velsen doet!

Meer betrokkenheid, meer sociale contacten, meer kansen om de buurt te maken zoals je zelf wil. Dat is waar Velsen Lokaal voor staat. Hierom hebben we samen met de LGV een motie ingediend naar voorbeeld van de gemeente Ede.

Lees meer

Digitale bijeenkomst over participatie in de wijken.

Vanuit Velsen lokaal waren we met twee deelnemers aanwezig. Ook wethouder Bram Diepstraten (participatie) was van de partij. Vanavond is een digitale bijeenkomst gehouden over participatie, waaraan 18 mensen deelnamen. Aan het begin van de bijeenkomst is een poll gehouden over een aantal stellingen.

Lees meer

Wat mag kunst kosten?

Gisterenavond werd tijdens de behandeling van motie 16 “vreemd aan de orde van de dag” van PS, het Wand reliëf Sportfiguren Kennemerzaal besproken.  Het wand reliëf met de sportfiguren op de Kennemerzaal dreigt te verdwijnen en de raad worstelt met de hiervoor geraamde kosten die 80.000 euro bedragen.

Lees meer

Sessie Missiehuis

Op 13 februari 2020 werd een sessie gehouden over het start- en participatiedocument voor de bouw van woningen op het terrein van het Missiehuis in Driehuis. 

Lees meer

Participatieraad van Velsen.

Waarom deze sessie? 

Sinds april 2018 heeft elke IJmond gemeenten een Participatieraad, bestaande uit betrokken inwoners, – vrijwilligers -, die de gemeente ondersteunt bij het vroegtijdig, meer en beter betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners bij de besluitvorming van de gemeente. Dit is vanuit landelijke wetgeving geregeld. De Participatieraad richt zich op het proces in tegenstelling tot de WMO adviesraden, die we hiervoor hadden en die zich veel meer op de inhoud richtten. 

We zijn nu 2 jaar verder en gemeenteraadsleden hebben aangegeven geïnformeerd te willen worden over de stand van zaken. Het was wat ons betreft wat stil vanuit de Participatieraad.

Gelukkig wilde de Participatieraad zelf ook graag beter in beeld komen en daarom werd deze sessie gisteren georganiseerd.

Onderwerpen van gesprek

De leden van de Participatieraad hebben gisterenavond uitleg aan ons gegeven en verwachtingen opgehaald.

Er zijn door raadsleden kritische vragen aan zowel de Participatieraad, als aan wethouder Marianne Steijn gesteld over de opzet, het doel, het bereik, de effectiviteit en invloed van de Participatieraad.

Vragen die aan bod kwamen waren:

1) Hoe bereikt de Participatieraad bijvoorbeeld de sleutelfiguren, was een veel gestelde vraag. Er zijn  namelijk veel doelgroepen die lastig te bereiken zijn, zoals de GGZ-groep, jongeren die zich niet hebben aangesloten bij een organisatie, eenzame mensen, anderstaligen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking.

De Participatieraad gaf aan dat zij hier ook tegenaan lopen. In een project rond mantelzorg waren mantelzorgers ook lastig te vinden, omdat veel mantelzorgers zich niet bewust zijn van het feit dat zij  mantelzorgers zijn. Het vinden van de groep wordt hierdoor des te ingewikkelder.

2) Hoe kunnen we de resultaten van de Participatieraad beter zichtbaar maken? Velsen Lokaal stelde deze vraag, in de wetenschap dat er in dit kader al een kernboodschap geformuleerd is, een website gelanceerd, en een interview is gepubliceerd in de IJmuider Courant. 

Door projecten aan te pakken, gewoon te doen, hoopt de Participatieraad haar naamsbekendheid te vergroten en een sneeuwbal-effect te creëren. 

3) Waar loopt de Participatieraad zelf tegenaan en wat heeft zij nog nodig?

De Raad gaf aan dat het een nieuw, ingewikkeld groeiproces is, dat meer tijd nodig heeft om goed uit de verf te komen. Ook zou zij graag meer ondersteuning vanuit de gemeente wensen. 

4? Zijn de financiële middelen die zij ter beschikking gesteld hebben gekregen  voldoende?

Wat dit punt betreft was er gelukkig geen probleem. Het budget is de komende tijd zeker nog toereikend. 

5) Hoe realiseren we meer daadwerkelijke participatietafels? Ook dat was een vraagstuk waar de Participatieraad zelf nog mee aan het stoeien was.

Opbrengst van de avond en hoe nu verder?

Gisterenavond werd duidelijk dat de Participatieraad haar rol als intermediair tussen de vele doelgroepen van het sociaal domein en de gemeente nog wel beter moet vinden, maar dat daar echt meer tijd voor nodig is.  We sloten de sessie af met de vraag waar we in 2025 staan met de Participatieraad en we deelden de wens dat er dan een zeer toegankelijk e Participatieraad staat, die door alle burgers makkelijk gevonden wordt en die functioneert op de wijze zoals zij is bedacht.

Regionale cultuurvisie 1.0

Dinsdag avond werd in de IJmondcommissie de gemeenschappelijke, regionale cultuurvisie van de drie IJmondgemeenten besproken in een oordeelsvormende sessie. Een flink aantal partijen was gematigd enthousiast over het stuk en had als kritiek op de cultuurvisie dat hij na 2 jaar werk te vaag zou zijn en dat moeilijke keuzes niet in de visie worden gemaakt.

Lees meer