Digitale bijeenkomst over participatie in de wijken.

Vanuit Velsen lokaal waren we met twee deelnemers aanwezig. Ook wethouder Bram Diepstraten (participatie) was van de partij. Vanavond is een digitale bijeenkomst gehouden over participatie, waaraan 18 mensen deelnamen. Aan het begin van de bijeenkomst is een poll gehouden over een aantal stellingen.

Poll

Zoom meeting over participatie in de wijken

Op de vraag of de participatie op wijkniveau goed is georganiseerd geeft 73% aan dat dit beter kan. Verder vindt 93% van de deelnemers dat niet altijd dezelfde mensen in de wijken mogen meepraten. Op de vraag of de gemeente Velsen een gemeente is waar inwoners zelf het initiatief nemen antwoorden 47% bevestigend en 53% ontkennend. Ook kwam naar voren dat bepaalde groepen uit de samenleving nauwelijks participeren. Concluderend kunnen we stellen dat participatie in de wijken beter kan.

Hoe kan de participatie in de wijken beter?

Over de uitkomsten is met de deelnemers een goede discussie gevoerd over op welke wijze de participatie in de wijken verbeterd kan worden. Komende periode worden de punten van deze bijeenkomst uitgewerkt. Wethouder Bram Diepstraten heeft aangegeven te willen experimenteren met verschillende participatie instrumenten. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en er komen vervolgbijeenkomsten.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *