Kan de gemeenteraad toezicht en controle afdwingen?

Deze bespreking is door Velsen Lokaal al voor het zomerreces aangevraagd in navolging van de zware financiële tekorten bij diverse grote gesubsidieerde instellingen zoals Stichting Welzijn, Bibliotheek, Stadsschouwburg en het faillissement van het Kunstencentrum. De vraag was dan ook in hoeverre de Raad aanscherping van toezicht en controle kan afdwingen bij falend beleid van gesubsidieerde instellingen.

Uitdaging met prikkelende stellingen

Ambtelijk was een heldere presentatie gemaakt met een aantal prikkelende stellingen. Het werd een levendige discussie over de rol van het gemeentebestuur. Velsen Lokaal constateerde dat  alle partijen het er over eens zijn dat de autonomie van organisaties belangrijk is en dat strengere sturing een noodzakelijk middel is. Dat punt komt zeker terug bij de vaststelling van een nieuw subsidiebeleid, dat in het voorjaar van 2019 wordt behandeld. Maar daar bleef het niet bij.

Klankbordgroep

Ambtelijk werd opgeroepen tot het vormen van een klankbordgroep ter voorbereiding van het nieuwe subsidiebeleid. Spontaan meldden zich drie fracties.  Verder opperde meerdere fracties voor meer betrokkenheid en zichtbaarheid van de besturen van de grotere organisaties. Een mooie gelegenheid kan dat zijn met het aanbieden van de jaarrekening, begrotingen meerjarenbegroting door de besturen aan de raad. Dit geeft ook een gevoel van verbondenheid en erkenning voor het belangrijke werk dat deze organisaties doen voor onze gemeente. Daarnaast ontbreken de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer natuurlijk niet bij het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid.

Kortom: er is werk aan de winkel!

Wordt vervolgd……

1 antwoord
 1. Ton Maks
  Ton Maks zegt:

  1-vooraf begroting indienen
  2- begroting goedkeuren door het College
  3- vakkundige toezichthouder aanstellen
  4- per kwartaal cijfers indienen
  5- bij overschrijding begroting ontslag directie financiën

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *