Tag Archief van: sturing

Kan de gemeenteraad toezicht en controle afdwingen?

Deze bespreking is door Velsen Lokaal al voor het zomerreces aangevraagd in navolging van de zware financiële tekorten bij diverse grote gesubsidieerde instellingen zoals Stichting Welzijn, Bibliotheek, Stadsschouwburg en het faillissement van het Kunstencentrum. De vraag was dan ook in hoeverre de Raad aanscherping van toezicht en controle kan afdwingen bij falend beleid van gesubsidieerde instellingen.

Lees meer