Subsidiebeleid onder de loep door de Rekenkamer

Onlangs presenteerde de Rekenkamercommissie van Velsen een rapportover de subsidies in Velsen. Het doel was om te kijken naar de werking en effectiviteit van dit beleid. Het onderzoek stond los van de ernstige financiële problemen bij een aantal instellingen.


Vinger aan de pols door de Raad

In het rapport van de rekenkamercommissie staan een aantal aanbevelingen. Deze zijn overgenomen door het college met de nadrukkelijke aantekeningen van de rekenkamer, dat de gemeenteraad nauwer de vinger aan de pols moet houden over de voortgang van de uitvoering van die aanbevelingen. En dat gaat zeker gebeuren, want in het voorjaar van 2019 spreekt de raad zich uit over een nieuw subsidiebeleid.

Wat staat er in het rapport

Voor Velsen Lokaal was het bij de lezing van het rapport al snel duidelijk dat de aanbevelingen vrij mild zijn. Maar het gaat wel om jaarlijks een kleine 12 miljoen euro! En dat is bijna 10% van onze begroting. Vandaar dat Velsen Lokaal toch wel enige kanttekeningen heeft laten horen.

Toetsing doelen

Met name over de constatering dat iedere afdeling zijn eigen kwalificaties geeft aan de gesubsidieerde instellingen. Er is geen uniforme handleiding waaraan getoetst wordt. Dat betekent in de praktijk dat het oordeel over hoé het subsidiegeld is besteed ook financieel door de vakafdeling wordt getoetst. Voor deze toetsing is geen uniforme handleiding.  Velsen Lokaal is dan ook van mening dat de toetsing over de behaalde doelen prima door de vakafdeling afgehandeld kan worden.

De financiële vertaling van die toetsing is een ander verhaal. Deze zou niet door de vakafdeling beoordeeld moeten worden, maar door de afdeling Financiën. 

Nieuwe subsidieverordening

Voor de behandeling van de nieuwe subsidieverordening in het voorjaar van 2019 maakt Velsen Lokaal zich hard voor een uniforme handleiding en financiële toetsing via de afdeling Financiën.

Het rapport wordt in de raadsvergadering van 27 november a.s. als hamerstuk aangeboden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *