Tag Archief van: subsidiebeleid

Subsidiebeleidskader 2019

Dit beleidskader komt voort uit de in 2017 vastgestelde Algemene Subsidieverordening. In die verordening staan de voorwaarden voor het aanvragen van financiële steun vanuit de gemeente, de zogenaamde subsidie. Het Subsidiebeleidskader regelt de sturing en toezicht op verstrekte subsidies.

Lees meer

Subsidiebeleid onder de loep door de Rekenkamer

Onlangs presenteerde de Rekenkamercommissie van Velsen een rapportover de subsidies in Velsen. Het doel was om te kijken naar de werking en effectiviteit van dit beleid. Het onderzoek stond los van de ernstige financiële problemen bij een aantal instellingen.

Lees meer