Tag Archief van: suleyman celik

LOKAAL KLIMAATAKKOORD

Het college heeft de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord te sluiten. Met dit akkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen er geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen te halen op CO2 reductie. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven een Lokaal Klimaatakkoord af.

Lees meer

Digitale bijeenkomst over participatie in de wijken.

Vanuit Velsen lokaal waren we met twee deelnemers aanwezig. Ook wethouder Bram Diepstraten (participatie) was van de partij. Vanavond is een digitale bijeenkomst gehouden over participatie, waaraan 18 mensen deelnamen. Aan het begin van de bijeenkomst is een poll gehouden over een aantal stellingen.

Lees meer

Nog genoeg werk aan de winkel voor de Kaderafspraken!

Tijdens de sessie van 8 oktober konden fracties input geven voor de Kaderafspraken 2021-20204 met de 3 drie co├Âperaties in Velsen. De fracties in de raad van Velsen hebben input meegegeven aan de wethouder voor de op te stellen Kaderafspraken. In de sessie waren bestuurders van de co├Âperaties alsmede de huurdersraden aanwezig.

Lees meer

Gemeente Velsen ori├źnteert zich op invoering van recycletarief.

Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu ├ęn inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycletarief. Op donderdag werd tijdens een informatieve sessie gesproken over de invoering van een recycletarief. Tijdens de sessie werd door verschillende fracties in Velsen input gegeven over het recycletarief.

Lees meer

Rondleiding IJRB

Op 12 september brachten veel raadsleden van de gemeente Velsen een werkbezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB). Samen met Kitty Wolfs waren wij er namens Velsen Lokaal

Lees meer

Sessie concept RES

Vandaag vond eindelijk de eerste fysieke sessie na de lockdown in maart plaats. Namens Velsen Lokaal heb ik het woord gevoerd over het concept RES.

Concept-Regionale Energiestrategie (RES).

De RES?

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht over hoe dit kan worden aangepakt. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie.

Conceptversie

Ook voor de regio Noord-Holland Zuid is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de concept-RES. Tijdens deze sessie zijn de concept-RES en de wensen en bedenkingen uitgebreid besproken.

Participatie 

In mijn bijdrage heb ik gevraagd om de participatie van onze inwoners ook in het verdere traject ook te waarborgen. Verder vinden we dat we de democratische legitimiteit bij de besluitvorming moeten hebben. Wij maken ons daarnaast zorgen over de financi├źle consequenties voor onze gemeente van het project. Deze zijn door de coronacrisis verergerd.

Het belang van gezamenlijk verduurzamen van woningen is daarnaast door ons onder de aandacht gebracht.

Wanneer inwoners individueel zonnepanelen op hun dak plaatsen tellen deze cijfers niet mee voor de Res, maar wanneer ze in gezamenlijkheid geplaatst worden wel.

Velsen Lokaal kan instemmen met onderstaande wensen die het college heeft meegegeven om op te nemen in de concept RES. 

A) Het recreatieschap Spaarnwoude als aanvullend zoekgebied aan te wijzen voor het realiseren van windturbines en/of zonnepanelen op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

B) Dat een stuk tekst verwijderd wordt en de volgende tekst wordt toegevoegd ÔÇťVanuit de eerder genoemde ruimtelijke diversiteit ziet Velsen geen mogelijkheden voor: (Iconische) windturbines bij de pieren. Windturbines en zonnepanelen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Windturbines (zowel solitair als in lijn) in het open landschap en zonnepanelen in de bestaande groenstructuren van de gemeente, zoals gedefinieerd in het Groenstructuurplan. Bijvoorbeeld in de ruimte tussen de kernen of op de (beperkte) agrarische grond of grasland.ÔÇŁ

Concept RES (Regionale Energie Strategie) gereed

Op 16 juni zijn raadsleden uit de deelregio IJmond en Zuid-Kennemerland verder ge├»nformeerd over het concept RES, waarmee invulling wordt gegeven aan  het klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer

MIRT verkenning Rottepolderplein.

Op woensdag 3 juni heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een informatieve videobijeenkomst gehouden over een ÔÇťnotitie kansrijke alternatievenÔÇŁ voor raadsleden uit de regio van het Rottepolderplein en Statenleden uit Noord-Holland.

Lees meer

Workshop Politiek zonder spelletjes

Vanavond namen Suleyman Celik en Kitty Wolfs deel aan een nieuwe workshop Politiek zonder spelletjes, die werd gegeven door Trudy Veninga, voormalig Raadslid, Fractievoorzitter en Wethouder.

Lees meer

Wijkbijeenkomst Velserbroek

Maandag 10 februari was Suleyman Celik namens Velsen Lokaal aanwezig bij de wijkbijeenkomst in Velserbroek met handhavers.

Lees meer