Participatie in Velsen krijgt steeds meer vorm!

Tijdens de verkiezingen van 2018 was het motto van Velsen Lokaal: Meer samen, samen meer!! Hiermee doelden we op meer invloed van inwoners bij beslissingen die de politiek neemt.

Start participatie

Velsen Lokaal werd toen de grootste partij en direct vanaf het begin hebben wij ons ingezet om de kloof tussen de inwoners en de politiek te verkleinen. Meedenken en meepraten over politieke beslissingen noemen we participatie. Helaas bleek dit al snel makkelijker gezegd dan gedaan.

Verkeerd beeld

Daar kwam bij dat meedenken en meepraten niet automatisch betekent dat je ook je zin krijgt. Hierover bestond nog heel lang een verkeerd beeld: mensen die het hardst roepen of schreeuwen krijgen vaker hun zin. Dat is uiteraard niet waar. Het is juist de bedoeling bij participatie dat alle belangen worden afgewogen en daarna een beslissing wordt genomen die zoveel mogelijk in het algemeen belang (voor iedereen) is.

Kadernota participatie

Nadat we een paar jaar via experimenteren hebben ontdekt wat wel en wat niet werkt, werd het tijd dat alles wat geleerd is ook werd vastgelegd. Daarom is ongeveer een jaar geleden begonnen met het opschrijven van een zogeheten kadernota participatie. In dit document is op hoofdlijnen vastgelegd welke afspraken werken bij participatie en wat de kaders (grenzen) zijn. Welke onderwerpen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt om over mee te praten en welke onderwerpen zijn dat minder of zelfs helemaal niet. Als bijvoorbeeld bepaald wetgeving moet worden doorgevoerd, dan heeft participatie weinig zin.

Heel veel raadssessies

In de afgelopen maanden zijn er meerdere raadssessies geweest over de kadernota participatie. Dit is niet perse omdat het zo ingewikkeld is, maar juist omdat dit onderwerp ook via participatie tot stand moet komen en dus zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedenken en -praten. In het begin heeft de gemeente gesprekken gevoerd met organisaties, instellingen en inwoners om op te halen hoe zij denken dat participatie het beste werkt. Vervolgens is ook de gemeenteraad aan het begin betrokken, zodat het document een document van ambtenaren, wethouders én de gemeenteraad wordt.

Dat betekent wel dat er veel over gesproken is in de afgelopen maanden, maar ook dat er nu een document ligt dat een heel breed draagvlak kent. Deze kadernota participatie is op 23 december door de gemeenteraad vastgesteld tijdens een raadsvergadering.

Voor Velsen Lokaal betekent dit een kers op de taart die participatie heet, waar we heel erg blij mee zijn!!

En nu?

Het vaststellen van deze kadernota is echter slechts het begin. Op hoofdlijnen weten we nu hoe participatie het best tot z’n recht komt, maar we moeten dit natuurlijk ook in de praktijk gaan brengen en verder leren over wat wel en niet werkt. We zien ernaar uit om meer samen nog meer te gaan bereiken!

Wil je meer informatie of de sessie terugkijken? klik dan HIER.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *