wie goed doet…

Wat betekent ‘ontmoeten’ voor Velsenaren? Hoe gebruiken zij allerlei ontmoetingsruimtes, zoals bij sportverenigingen, in het park, in een buurthuis, de volkstuin, bij scholen of op straat?

Op 18 juni was ik namens Velsen Lokaal aanwezig bij de funderingsdag voor het participatietraject over ontmoeten in Velsen. Waar hebben zij behoefte aan? Welke ideeën leven er om de plekken die er zijn zo slim mogelijk te benutten? En: waar steken zij zelf energie in?

Over deze vragen gaat de gemeente verder in gesprek met inwoners en samenwerkingspartners tijdens de Week van de Ontmoeting in september 2019. 

Er is gisteren met samenwerkingspartners, bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente in beeld gebracht wat er al is en wat er speelt in de verschillende kernen.  Ideeën zijn opgehaald over hoe we tijdens die week in gesprek kunnen komen met zoveel mogelijk  initiatiefnemers en verschillende Velsenaren, want dat zou fantastisch zijn!

Een leuk idee vond ik de 5 minuten pont. Mensen staan op de pont toch te wachten,  dus dan is een gesprekje hartstikke leuk! Velsen Lokaal zal ook in die week gesprekken met burgers voeren. Tot dan!