Vernieuwing (cliënten-) participatie IJmond

De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben kennis genomen van het nieuwe beleid voor het betrekken en deelnemen van belanghebbenden bij sociaal maatschappelijke vraagstukken, ook wel participatie genoemd. Daarmee wil de gemeente zo vroeg mogelijk bepaalde zaken gaan voorleggen aan inwoners en belanghebbenden.

Lovend

Binnen de gemeente kennen we al vele adviesraden en enkelen daarvan hebben intensief  meegewerkt aan dit nieuwe beleid onder de naam Vernieuwing (cliënten-) participatie IJmond.

Lovende woorden werden uitgesproken namens de adviesraden over het traject om te komen tot deze nota. Zeer terecht was hun opmerking over de leefwereld, die vaak zo anders is als de systeemwereld.

Ontschotten

Voor Velsen Lokaal ligt daar wel een punt van zorg. Vaak horen we dat de systeemwereld (bijvoorbeeld GGD, zorginstellingen, hulpdiensten)  niet voldoende in samenspraak afstemt wie wat doet en wanneer. Het zogenaamde ontschotten (niet langer de zorg vanuit aparte diensten bekijken, maar redeneren vanuit de zorgontvanger) zou volgens Velsen Lokaal leiden tot betere onderlinge communicatie, waardoor zorgvuldiger en doelgerichter gewerkt kan worden.

Uitdaging

Alle fracties waren enthousiast over deze beleidsnota. Het wordt echter een uitdaging om alle goede initiatieven te laten slagen.

Velsen Lokaal gaat de uitvoering van de nota nauwlettend volgen. Voor ons staat immers cliëntenparticipatie altijd hoog in het vaandel! Lees daarvoor ook ons nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *