Marianne Vos

IJmond samenwerking krijgt een website

Velsen Lokaal heeft al eerder gericht over de voortgang met betrekking tot de IJmond- samenwerking met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Deze week is de website http://ijmondsamenwerking.nl opengesteld, waarbij iedereen kennis kan nemen van die samenwerking.

Communicatie

Tot nu toe was er niet veel vanuit de gemeente naar buiten toe gecommuniceerd. Feitelijk was Velsen Lokaal de enige partij die dat wel deed. In oktober jl. vond een werkconferentie plaats, waarbij alle partijen zich konden uitspreken over de ervaring in de afgelopen 2 jaar van deze samenwerking. De reacties waren kritisch en opbouwend positief. Dat werd ook bevestigd in de evaluatie-rapportage. Deze is te vinden op de website.

Volgende fase

Alle drie gemeenten zijn nu in een volgende fase gekomen, waarbij we graag iedereen willen laten deelnemen aan de verdere ontwikkeling. Als eerste middel is dat de website geworden.

Op de website staat de Strategische IJmondagenda. Deze is vastgesteld door de drie gemeenteraden. Het biedt een houvast voor de zaken waarvan wij vinden, dat die gezamenlijk uitgevoerd zouden kunnen worden. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit in ons aller voordeel is. De tijd zal het leren.

De website biedt nog meer. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Binnenkort zal ook het participatietraject daarop gemeld worden om inwoners en bedrijven te vragen naar wat belangrijke aandachtspunten zijn in die samenwerking tussen Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

ijmondlogo

Het logo is samengesteld uit drie dynamische bogen in drie kleuren, die in het centrum bijeenkomen en een nieuwe kleur geeft. De speelse vormgeving vertegenwoordigt de eigen identiteit van de drie gemeenten.

Ledenvergadering

Velsen Lokaal houdt op dinsdagavond 13 december  a.s. in Oma’s Kamer te Driehuis een algemene ledenvergadering, waarbij de IJmond samenwerking op de agenda staat. De ledenvergadering is openbaar dus iedereen is welkom om mee te praten.

1 antwoord
  1. Pierre
    Pierre zegt:

    Het is dorpspolitiek van dorpspolitici, mevrouw Vos. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Twee jaar lang onder de pet houden waar je echt mee bezig bent kan natuurlijk niet. Het bewijst des te meer dat onze politici ongeschikt zijn om een gemeente van 150.000 mensen te besturen. Samenwerken tot een bepaalt niveau kan best maar fuseren absoluut niet. De provincie zou dat goed in de gaten moeten houden en een eventuele fusie moeten verbieden. 1 IJmondgemeente wordt een gemeente van grote bestuurlijke ongelukken. Bovendien heeft Velsen in zo’n gemeente nauwelijks iets te zeggen.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *