Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer

Vernieuwing (cliënten-) participatie IJmond

De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben kennis genomen van het nieuwe beleid voor het betrekken en deelnemen van belanghebbenden bij sociaal maatschappelijke vraagstukken, ook wel participatie genoemd. Daarmee wil de gemeente zo vroeg mogelijk bepaalde zaken gaan voorleggen aan inwoners en belanghebbenden. Lees meer

Participatie krijgt een boost!

Op 21 september heeft de raad vergaderd over de aanbevelingen uit een rapport van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen hadden betrekking op het verbeteren van participatie in Velsen. Want hoewel er al voorzichtige stappen zijn gezet, kan het nog veel beter!  Lees meer

Is BRAK! IJmuiden een verantwoorde keuze?

Tijdens de sessie op 21 juni werd de raad voorgesteld om via een tijdelijke versie van het Kust Informatie en Innovatie Centrum (BRAK! IJmuiden) alsnog te komen tot een permanent BRAK! bij de strandopgang van Seaport Marina. Als het aan Velsen Lokaal ligt, dan komt er onder de huidige omstandigheden geen BRAK! IJmuiden.

Brak IJmuiden

Brak! is op papier mooi maar lijkt onhaalbaar

Lees meer

IJmondsamenwerking – de hete brij

Afgelopen dinsdag vergaderde de IJmondcommissie over de samenwerking tussen de IJmond-gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Voor inwoners en ondernemers is de IJmondcommissie nog een ver-van-mijn-bed-show. Waar ging het over? Over het proces om de samenwerking te verbeteren en toekomstige samenwerkingsvormen te onderzoeken, ook fusie. Het voorstel dat besproken werd, moet nog even verder gekneed worden om de partijen erachter te krijgen. Lees meer

Huisvestingsverordening Velsen – urgentie statushouders

Donderdag 23 maart vergaderden raadsleden met elkaar over een nieuwe huisvestingsverordening. Onder grote publieke belangstelling, omdat de voorrangspositie voor statushouders op de sociale huurmarkt op tafel lag. Voordat we ons hadden verdiept in de verordening en overwegingen, leek het simpel: de verplichte voorrang van statushouders is uit de wet geschrapt, dus dan ook maar in Velsen. Zo simpel is dat echter niet. Het handhaven van de voorrangspositie lijkt juist belangrijk om ons belangrijkste doel te bereiken: het ontzien van IJmuiden en Velsen-Noord, en het evenredig spreiden van statushouders over heel Velsen.

Lees meer

Op weg naar een andere democratie – G1000 ook in Velsen

Over een kleine week vindt ook in Velsen een heuse Burgertop plaats. Een lang gekoesterde wens van Velsen Lokaal. Waarom? Het is een verfrissend en vernieuwend democratisch instrument. Een instrument dat wat ons betreft een begin is van de weg naar een andere democratie in Velsen. 

Bronnen: velsenopkoers.nl en g1000.nu Lees meer

Werkbezoek Velsen Lokaal aan Socius

De fractie van Velsen Lokaal legt regelmatig werkbezoeken af bij maatschappelijke organisaties met name op het gebied van het sociale domein. Ook het meldpunt van Velsen Lokaal via onze website geeft de fractie regelmatig een goed beeld van wat in de praktijk gebeurt.

Op dinsdag 20 september was het de beurt aan Socius. Socius is een organisatie die in opdracht van de gemeente Velsen mensen ondersteunt, adviseert en begeleidt op het gebied van maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, ouderenadvisering, schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  Een viertal medewerkers hebben eerst informatie gegeven over de werkzaamheden en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Tijdens het werkbezoek is uitvoerig gesproken over een tweetal onderwerpen. Namelijk de samenwerking van de verschillende maatschappelijke organisaties in de sociale wijkteams en de toename van het aantal verwarde personen.

jaarbericht2015-socius Lees meer