Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Eerst werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Deze keer mogen we 12 nieuwe gezichten verwelkomen, waaronder onze eigen Kitty Wolfs uit IJmuiden, die met voorkeurstemmen de raad in komt. Ik ben ongelofelijk trots op mijn team. We hebben de afgelopen weken en maanden keihard gewerkt aan een succesvolle campagne. Ons vernieuwende programma is aangeslagen. Daar ben ik dankbaar voor. Maar ook voor onze mensen zelf. Ik zie een saamhorig en sterk team dat gaat voor onze inwoners en voor een nieuwe rol als coalitiepartij. We hebben het met z’n allen gedaan!

Team Velsen Lokaal

Van links naar rechts: Peter Stam, Kitty Wolfs, Nathanael Korf, Marianne Vos, Bram Diepstraten en Süleyman Celik.

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Wij hebben Nathanael Korf gevraagd om als informateur op te treden. Hij lichtte donderdag ons procesvoorstel toe in de gemeenteraad. Het is de basis voor een nieuwe vorm van formeren. Wij zien ook in Velsen een nieuwe politiek ontstaan, die ruimte biedt voor een nieuw soort akkoord. We hebben ons de afgelopen maanden laten inspireren door collega-raadsleden, voorbeelden in andere gemeenten en visies van organisaties zoals de ROB, VNG en bewegingen zoals Democratic Challenge en Code Oranje.

Omdat iedere gemeente anders is, is het zoeken naar de juiste vorm. We zijn de grootste en we hebben nu de kans om alle partijen, inwoners en ondernemers te betrekken bij een nieuw akkoord voor de komende vier jaar. We hebben een voorstel gemaakt dat past bij ons DNA, maar ook ruimte biedt voor andere partijen om mee te denken over de weg die we gaan bewandelen.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe akkoorden. De tijd van dichtgetimmerde coalitieakkoorden ligt achter ons. Wij streven naar een raadsakkoord. Critici van raadsakkoorden beweren onterecht dat politiek debat in de raad wordt belemmerd. Dat is een misvatting. Een raadsakkoord bevat alleen hoofdlijnen en doelstellingen. Het bevat zo min mogelijk concrete oplossingen. Oplossingen en beleidsdetails bewaar je voor in de raad.

Transparantie en openbaarheid

We hebben niet gekozen voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst, zoals D66 Velsen vier jaar geleden deed. Dat is niet minder transparant. Wij kiezen er bewust voor om eerst afzonderlijk met alle partijen te spreken. De inhoudelijke verschillen zijn minder groot dan vier jaar geleden. Wij zijn vooral op zoek naar een inhoudelijke én persoonlijke klik met partijen, omdat we een goede voedingsbodem willen neerleggen voor de uitdagingen die we aan willen pakken. In een bijeenkomst met alle partijen gezamenlijk kom je gewoon niet goed tot die kern. Wij willen een goed gesprek tussen mensen.

De gemeenteraad heeft de wens van Velsen Lokaal volmondig gesteund om daar de griffier als procesbegeleider en een griffiemedewerker als notulist bij te betrekken. Er komt van elk gesprek een verslag dat in principe vertrouwelijk is, tenzij partijen geen bezwaar hebben tegen openbaarheid. Nathanael zal na afloop van de eerste verkenningsfase een integrale rapportage opmaken waarin de strekking van alle gesprekken is weergegeven. Daar kan al een voorlopige conclusie voor de samenstelling van een nieuwe coalitie in staan. Deze rapportage zal in een openbare vergadering worden besproken met alle fracties.

Betrekken inwoners bij programma

Velsen Lokaal hecht aan draagvlak, zowel bij de gemeenteraadspartijen als bij de Velsense bevolking. Na de verkennende fase gaan we we werken aan een akkoord en aan het formeren van een college van B&W. Ook dat gebeurt transparant met openbare terugkoppelings- en bespreekmogelijkheden. Nadat we een akkoord met partijen hebben bereikt, willen we de bevolking raadplegen om te kijken of het akkoord nog aangevuld of aangescherpt zou moeten worden.

Zorgvuldigheid

Voor Velsen Lokaal stelt zorgvuldigheid boven snelheid. We gaan voor een vernieuwend inhoudelijk programma op hoofdlijnen, en breed draagvlak. Daar nemen we de tijd voor. We hebben geen harde planning, maar we hopen in mei een akkoord en een nieuw college te kunnen presenteren.

 

3 antwoorden
  1. Hugo
    Hugo zegt:

    Dit zijn mooie suggesties voor frisse lokale politiek anno 2018 e.v.. Dat op zich is al een groot winstpunt t.o.v. de oubollige coalities van de laatste jaren……
    Succes de komende weken met de uitwerking hiervan, ben benieuwd !

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *