Tag Archief van: informateur

Beoogde samenstelling college is bekend!

Op dinsdagavond 17 april heeft informateur Nathanael Korf van Velsen Lokaal tijdens een informele raadsbijeenkomst de gemeenteraad van Velsen ingelicht over de uitkomst van het informatieproces. Lees meer

Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer