Beoogde samenstelling college is bekend!

Op dinsdagavond 17 april heeft informateur Nathanael Korf van Velsen Lokaal tijdens een informele raadsbijeenkomst de gemeenteraad van Velsen ingelicht over de uitkomst van het informatieproces.

Het advies van Nathanael (in zijn rol als informateur) aan de raad van Velsen is om te komen tot een overkoepelend raadsakkoord met daarin thema’s die voor alle partijen belangrijk zijn en als opgave voor de komende vier jaar onderkend worden (WAT). Hieruit volgt dan een collegeprogramma dat invulling geeft aan HOE dit gerealiseerd gaat worden. Dit doet recht aan de constructieve houding en de ruimte om met alle partijen samen te kunnen werken.

Om vanuit een raadsakkoord te komen tot een collegeprogramma is nieuw voor Velsen en enkele partijen zijn nog zoekende naar hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. De informateur beaamde dat dit nog verder vorm moet krijgen en dat de raad daarin een belangrijke rol te vervullen heeft.

Verder adviseerde Nathanael dat Velsen Lokaal, samen met LGV, VVD, Groen Links en PvdA gaat toewerken naar een collegeprogramma op basis van het raadsakkoord en dat zij gezamenlijk toewerken naar een stabiel en toekomstbestendig college.

“De genoemde partijen toonden zich buitengewoon enthousiast en gedreven om een vernieuwend college te laten slagen. Ook inhoudelijk zijn er heel veel raakvlakken tussen de partijen. Ik denk hier met name aan de eerder genoemde thema’s wonen, duurzaamheid, sociaal domein, economie en lokale lasten.” 

Tijdens de raadsvergadering van 26 april wordt het proces om tot een raadsakkoord en collegeprogramma verder toegelicht door Velsen Lokaal.

Het door Nathanael Korf (als informateur) opgestelde rapport over de informatiefase is hier te downloaden.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *