Voorzitter van de raad negeerde signaal om proces rondom coalitie onderhandelingen onder de loep te nemen

Burgemeester Franc Weerwind (D66) heeft net zoals onderhandelaar Annette Baerveldt (D66) het verzoek genegeerd om op gesprek te mogen komen bij de coalitie onderhandelingen. Zo een gesprek zou in alle redelijkheid normaal zijn, Velsen Lokaal is immers met een zetel winst de op één na grootste partij in Velsen.

• Burgemeester heeft als voorzitter van de raad de plicht processen in vorm te bewaken
• Geen reactie tot en met vrijdag 4 april noodzaakt ons de kiezer te informeren over onze standpunten
• Fractievoorzitter Marianne Vos geeft aanstaande maandag aanvullende verklaring omtrent de gang van zaken
• Er bestaan geen formele regels rondom initiatieven coalitievorming, doorgaan ‘pakt’ grootste partij het voortouw, negeren winnaars kan gewoon
• ‘Sociaal College‘ eenzijdige optekening in IJmuider Courant

weerwind

Negeert democratisch proces

Franc Weerwind keek op veilige afstand toe hoe de stem van de kiezer werd ‘verrommeld’ door grote verliezers gewoon weer deel uit te laten maken van de gesprekken om tot een coalitie te komen. Gemiddeld heeft deze coalitie voor de derde achtereenvolgende keer over de gehele linie verloren.
We leven kennelijk in een ‘ruilsysteem’, men ruilt hooguit een partij in die het in de publieke opinie niet ‘zo’ goed heeft gedaan. In dit geval wordt Groen Links opgeofferd voor LGV, die ineens met een behoorlijke HOV draai in de gunst van de bestaande coalitie lijkt te passen. Bij LGV lijkt de mening van de kiezer rondom HOV er ineens niet meer toe te doen, in ruil voor een (volgens geruchten) wethouderspositie van nota bene de vaak net zo kritische Floor Bal in vergelijking tot Velsen Lokaal. Vennik en Verkaik hebben kennelijk een selectief geheugen ten aanzien van de betekenis van het woord ‘kritisch’.

De kiezer is behoorlijk teleurgesteld, getuige de vele reacties die we krijgen. Peter Luit, voorzitter van het bestuur: ‘We kunnen deze signalen niet meer negeren, zeker niet als er gezegd wordt dat we niets hebben gedaan om onze winst te verzilveren. Het democratisch proces rondom deze coalitievorming schiet ernstig tekort. De wijze waarop PvdA, VVD, CDA en D66 zich over Velsen Lokaal uitlieten was ronduit onbeschoft. Weerwind was vorige week dinsdag zelf niet aanwezig, maar heeft via onze website naar verschillende geluidsopnamen kunnen luisteren. Waarschijnlijk heeft hij dat niet gedaan, getuige het feit dat hij daags na de publicatie nog steeds niet heeft ingegrepen. Velsen Lokaal vindt dat zulks wel tot de taken van de voorzitter van de raad behoort’.

baerveldt

Weigert gesprek met Velsen Lokaal

We wilden Annette Baerveldt dwingen met ons in gesprek te gaan, maar ze bleef weigeren, omdat Velsen Lokaal zogezegd geen nieuwe feiten heeft genoemd, waardoor zij van gedachten zou zijn veranderd. Vorige week dinsdag stelde Velsen Lokaal zich zeer onderhandelbaar op door juist wel met D66, PvdA en LGV een coalitie te willen vormen, een prima balans tussen landelijk en lokaal, en daarnaast een evenwicht in sociale-, democratische- en liberale belangen. Marianne Vos lichtte twee te bespreken onderwerpen duidelijk toe: ‘HOV en de Visie op Velsen 2025 zijn voor ons geen breekpunten, maar wel aandachtspunten om nog eens in een nieuwe raad en coalitie naar te kijken. Nee, we beloven niemand dat HOV ineens voorbij zou zijn, niemand is tegen hoogwaardig openbaar vervoer, maar we willen bepaalde delen van het tracé nogmaals ter sprake brengen en doorrekenen op basis van actuele gegevens (zoals de peperdure ondertunneling). Als er ergens geld vandaan te halen is om een waterverbinding tussen Velsen en Amsterdam nieuw leven in te blazen, kan niemand daar tegen zijn’.

De wijze waarop PvdA, VVD, CDA en D66 zich daarover uitlieten is een blijk van enorme minachtig voor de kiezers. Datzelfde geldt voor de Visie op Velsen 2025 en de daarop volgende Strategische Nota, stukken die de gemiddelde burger helaas weinig zeggen. Wij wilden al in begin 2011 die toekomstvisie ‘slechts’ breder trekken en niet alleen ‘kennisrijk werken’ steeds blijven noemen als één paraplu, waar overigens nu wel ineens van alles onder past vanuit alle partijen die maar wat weten te bedenken. Een keiharde, maar volledig onterechte afrekening richting Velsen Lokaal. PvdA, VVD, CDA en D66 ontdeden zich op walgelijke wijze van de door ons genoemde nuances, die er juist wel toe deden. Stemverklaringen uit die tijd deden er nu niet meer toe om Velsen Lokaal te kleineren.

Luit: ‘We weigeren tot op het laatste moment de handdoek in de ring te gooien op basis van slechts deze twee onderwerpen, terwijl de programma’s van D66, PvdA, LGV en Velsen Lokaal juist zoveel overeenkomsten bevatten. De kiezer moet weten dat we ver zullen gaan om onze winst te verzilveren, het werd ons vanaf het begin volstrekt onmogelijk gemaakt. We weten uit betrouwbare bron dat met ‘achterkamertjes gesprekken’ het proces al lange tijd in volle gang was. We zullen alle mogelijke wegen bewandelen om deze dwaling van de geest om te buigen’.

Foto’s: gemeente Velsen

6 antwoorden
 1. T. Brouwer
  T. Brouwer zegt:

  Wordt het niet tijd om dit in de openbaarheid te gooien?! Er is vast wel een actualiteitenzender die hier aandacht aan wil besteden.

  Frank Weerwind is blijkbaar een kei in mooi weer spelen en Mw. Baerveldt heeft al eerder blijk van gegeven een betonnen plaat voor het hoofd te hebben.

  Negeren is kennelijk een nieuwe beleidsvorm geworden. Onbehoorlijk en primitief!

  En daarbij: gedrag als hetgeen Baerveldt, PvdA, CDA, VVD en D66 hebben getoond, ontmoedigt de kiezer over vier jaar nog meer om te gaan stemmen. Immers: het signaal dat zij afgeven, is dat stemmen zinloos is omdat de politiek de kiezer minacht!!! Jammer.

  Beantwoorden
 2. Reina de Haan
  Reina de Haan zegt:

  Mee eens. Grote partij per definitie uitschakelen is niet fraai en doet kiezer tekort. Ik gruwel van dit gekonkel om behoud van posities, angst om te moeten delen en een andere mening a priori geen kans te geven.

  Beantwoorden
 3. Lucas Achterbosch
  Lucas Achterbosch zegt:

  Peter, wij hebben elkaar nooit ontmoet maar ik ben een betrokken (en betalende) VelsenLokaal-lid.
  De teleurstelling en de frustraties komen duidelijk tot uitdrukking in je betoog. Ik kan mij dat ook goed voorstellen. Uit je verhaal blijkt ook dat je een aantal zaken niet goed hebt geplaatst.
  Er hebben verkiezingen plaatsgevonden en deze leiden tot een resultaat waarbij volksvertegenwoordigers uit onze naam voor 4 jaar hun best doen. Dit resultaat hebben we met z’n allen te accepteren als burger maar ook als politieke partij. Het is wel zo dat een politieke partij ook speler is op dit veld en natuurlijk haar best doet om een goed resultaat te behalen.
  Franc Weerwind is daarbij geen speler bij de onderhandelingen. Of hij moet als informateur worden uitgenodigd door de meerderheid van de raadsleden.
  Je wil hem een rol geven die hij niet heeft. Ook niet staatsrechtelijk. Hij krijgt de portefeuille van openbare orde en veiligheid want dat is wettelijk geregeld en voor de rest wacht hij af.
  Bij de openbare onderhandelingen in de raad is hij daarom ook niet aanwezig.
  Er is dus niets mis met het democratisch proces en als Velsen lokaal denkt dat het wel zo is dan kunnen de raadsleden hun beklag doen bij de Commissaris van de Koning. Maar dat gebeurt natuurlijk niet want je maakt je als partij onsterfelijk belachelijk. Er is qua procedure niets aan de hand.

  Dus kop op. Flink zijn. Wees geen slechte verliezer. De verkiezingen zijn ook Velsen Lokaal gewonen en het spel is verloren maar wel de winst van de leider van de oppositie. Een prachtig begin om 4 jaar lang te laten zien en horen hoe het anders en beter kan.
  Het resultaat over 4 jaar van de verkiezingen in 2018 zal er dan zeker naar zijn.
  Je kan nu wel wijzen naar anderen maar wat is er nu fout gegaan bij Velsen Lokaal zelf? Het lijkt mij wijs om met een aantal mensen van binnen en buiten de partij aan de tafel te zitten en te bezien wat er gebeurt is en hoe dat voor de toekomst kan worden voorkomen.
  Ik wens Velsen Lokaal ook daar veel succes mee want succes heeft zij verdiend en dat gun ik mijn partij van harte.

  Beantwoorden
 4. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  @Lucas: hartelijk dank voor je reactie. Ik wil er graag op reageren. Wij vragen de burgemeester al helemaal niet om de onderhandelingen te doen, dat snappen wij zelf ook wel. We vragen hem als voorzitter van de raad wel de integriteit van het proces te bewaken. Hij vindt dat zelf ook zeer belangrijk!

  Wij kijken natuurlijk bij voortduren naar onze processen en hoe wij met inhoud en vorm naar buiten treden. In die zin is zelfreflectie ons in het geheel niet vreemd (ik zit daar zelfs bovenop, dus kan ik de beweringen van PvdA en VVD niet plaatsen). Wat er nu fout is gegaan, is het proces van onderhandelen. Je kunt een partij met 6 zetels en winst niet gewoontjes negeren. Dat wil niet zeggen dat Velsen Lokaal meteen in de coalitie zou zijn gekomen. Zeker niet, ook dat snappen we best wel. Maar geen uitnodiging om gewoon eens te komen praten? Is dat dan niet vreemd? Heeft niets te maken met slechte verliezer, zo voelen we ons helemaal niet.

  Maar snap dat dit soort processen in de openbaarheid moeten komen. Als de kiezer gaat leren begrijpen dat een coalitie kennelijk al voor de verkiezingen rond is, dan zijn de verkiezingen slechts bedoeld om te hopen dat er geen roet in het eten verschijnt. En dat scheelde niet veel met de forse verliezen van PvdA en VVD. De draai van LGV was een nipte redding.

  p.s.: luister naar de geluidsopnamen van de eerste bijeenkomst en/of kom vanavond eens langs tijdens de tweede ronde.

  Beantwoorden
 5. Lucas Achterbosch
  Lucas Achterbosch zegt:

  Beste Peter,
  Als het zo is dat Velsen Lokaal niet is uitgenodigd voor een tête-à-tête met D’66 dan is dat niet handig van D’66. Alleen al om jouw verwijten te voorkomen. Je kunt toch een half uurtje met elkaar praten. Al is het voor de show. Maar wat wel gebeurt dat ook in het openbaar wordt gepraat en daar zit Velsen Lokaal bij. De geluidsbanden zijn beschikbaar. Wat wil je meer?
  Dan kunnen en moeten alleen de argumenten de anderen overtuigen.
  Die kracht of wil is er blijkbaar niet.
  Maar helaas voor Velsen lokaal is het spel al gespeeld.

  Zoals zo vaak kan het snel gaan.
  Ja, en eigenlijk al voor de verkiezingen, daar heb je gelijk in.
  Nog niet met LGV erbij maar met de partijen van het oude college.
  Denk aan de gezamenlijk “bedankt”advertentie van die partijen vlakvoor de verkiezingen. Voor mij, maar ook voor anderen, moet het dan toch duidelijk zijn: “een stem op één van ons is een stem voor ons allen”. Het roept het beeld op: “Wij gaan samen verder als jullie als kiezer dat willen”.
  Ook dit is in de openbaarheid geweest. Wat is de verrassing?

  Vervolgens, tja, dat kameraad Westerman van Groen Links zijn partij met Stalinistische trucjes naar de verdoemenis helpt, maakt dat die partij moest worden ingeruild voor een ander, liefst winnende partij.
  Dat is dan LGV geworden. Ook een lokale partij. Een partij waarmee Velsen lokaal een lijstverbinding is aangegaan. Dat zegt ook wat.
  Een voor mij voor de handliggende zet.
  Daar kom ik zo op terug.

  De integriteit van het proces is een geven met de verkiezingsuitslag en de openbare onderhandelingen. En ga nou niet zeuren over achterkamertjes want ook die heb je nodig om tot een resultaat te komen om vervolgens in het openbaar toe te lichten en zo nodig te verdedigen.
  Blijkbaar was er voor de verkiezingen al veel weerzin tegen Velsen Lokaal.
  Om welke redenen dan ook. Goed om dat te onderkennen en te onderzoeken.
  Of het gegeven dat als je één grote partij hebt met een paar kleintjes, je ook echt groot bent.
  Dit is niet het geval als je kiest voor twee bijna even grote partijen en een paar kleintjes.
  Daar hoef je ook geen psychologie voor gestudeerd te hebben.

  Veel sterkte voor vanavond en nog meer voor de komende 4 jaar.
  En probeer als voorzitter een proces van reflectie op gang te brengen.
  Met respect voor eenieder kan iedereen daar van leren.
  Ook dat is een proces maar nu voor Velsen lokaal zelf.

  Groet,
  Lucas Achterbosch

  Beantwoorden
 6. Friso
  Friso zegt:

  Waardevolle reacties van dhr Achterbosch constateer ik.
  Verder Peter; aardig dat linkje naar niks op de site van haarlems dagblad, hebben jullie wel het hele artikel gelezen in plaats van alleen de kop?
  groeten Friso

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *