Weekendoverpeinzing: rust maar geen berusting

U bent niet van ons gewend dat wij ons rustig houden als er zaken gebeuren in de politieke arena, waarvan wij vinden dat u dat moet weten. De afgelopen anderhalve week slurpten energie, maar u verwacht nu eenmaal een overpeinzing. Ik zal een poging doen.

• Na vele maanden keihard werken even rust, maar geen berusting in handhaven oude coalitie
• Niet tegen Visie Velsen 2025, maar juist breder (alleen kennisrijk werken te beperkt)
• Niet tegen HOV, maar wel op geld van de burger letten als situaties wijzigen (heroverwegen)

peterluit4Vanuit de media heeft u zeker vernomen dat wij de afgelopen vier jaar de ‘anti-partij’ zouden zijn geweest. Tijdens de eerste openbare  ‘coalitie onderhandelingen’ werd dat op niet mis te verstane bewoordingen geuit door VVD en PvdA, ondersteund door CDA en D’66. Als voorzitter van het bestuur van Velsen Lokaal was ik geschokt. Als ondernemer in het media landschap weet ik maar al te goed het onderscheid te maken tussen vorm en inhoud. Inhoud is aan de fractie: ‘Duidelijk oppositie voeren daar waar het moet en opbouwend meewerken met de coalitie daar waar het kan.’ Dat was mijn motto toen ik in 2010 aantrad als voorzitter van Velsen Lokaal en dat is volgens mij in een juiste balans gebeurd. Tijdens de vele fractievergaderingen bezigde ik regelmatig bovenstaande stelling en naar mijn mening werd in de vorm van de politiek daar dan ook voldoende rekening mee gehouden. Ronald Vennik nam vervolgens het woord ‘vorm’ als argument tegen Velsen Lokaal dat de ‘inhoud’ fors zou zijn achtergebleven. Ik herken deze beeldvorming totaal niet.

PvdA over Velsen Lokaal: ‘Anti-partij en Bokito op Apenrots’

De keiharde bewoordingen  van Arjen Verkaik (VVD, verliezer) en Ronald Vennik (PvdA, verliezer) werden toegelaten door de ‘voorzitter’ van de vergadering Annette Baerveldt (D66, winnaar). Het CDA (gelijk gebleven) bij monde van Robert te Beest had het geluk zelf niets te hoeven toevoegen en ook D66’er Henk Wijkhuisen durfde zelfs ‘Velsen Lokaal’ niet meer uit te spreken, het geplande ‘kwaad’ was voldoende doorgedrongen.

Audio fragment: Arjen Verkaik, Ronald Vennik en reactie Marianne Vos

Audio fragment: Gewenste verkennende coalitiegesprekken, opgetekend door Annette Baerveldt

Audio fragment: reactie Annette Baerveldt op vragen van RTVSeaport

De feestelijkheden na de eerste openbare coalitie onderhandelingen gingen gewoon door, alsof er dinsdag niets gebeurd was. Op woensdag borrelde iedereen op het afscheid van vele raadsleden en op donderdag deed zich hetzelfde voor bij de installatie van de nieuwe raadsleden. Er werd weer gelachen, weliswaar in een ietwat gespannen sfeer. Ook dat is kennelijk onderdeel van de politiek. Ik aanschouwde beide avonden met toenemende verbazing.

Twee onderwerpen

Als breekpunten werden door de oude coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en D’66) de Visie op Velsen 2025 en Hoogwaardig Openbaar Vervoer genoemd. Precies op die twee punten is Velsen Lokaal juist consequent gebleven. De visie op alleen ‘kennisrijk werken’ was ons inziens te beperkt, Velsen heeft heel wat meer te bieden. Dat betekent niet dat kennisrijk werken voor ons niet belangrijk zou zijn, maar onze ambities gingen verder dan dat, namelijk een samenvoeging van alle genoemde elementen uit het vooronderzoek naar die visie. Ronald Vennik beweerde dat hij niet wist wat we daarmee bedoelden, maar de gehele raad werd gedwongen te kiezen uit een aantal besproken modellen, ook hij weet dat. Wij wilden een dynamisch samenspel van juist al die modellen. Dat zou de uiteindelijke visie echt toegevoegde waarde geven. Nu worden willekeurig allerhande onderwerpen genoemd ‘onder’ die visie, terwijl ze feitelijk niet passen. Eigenlijk wil iedereen een bredere visie, getuige het feit dat iedereen zo graag alles onder die visie wil benoemen. We vergissen ons dus echt niet!

Marianne Vos geeft uitleg over de ontstane situatie

Marianne Vos geeft uitleg over de ontstane situatie

Hetzelfde geldt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ook daar zijn actuele nuances op zijn plaats. De ‘verplichte’ ondertunneling ‘van’ de NS zou zomaar kunnen worden achterhaald wanneer de frequentie van het treinverkeer tussen Beverwijk en Haarlem zodanig afneemt dat de eis van de NS niet meer haalbaar is voor zo een enorm bedrag. Mogen we daar geen vragen (heroverweging) over stellen? LGV zegt gewoon tegen haar kiezers het nu niet meer belangrijk te vinden, omdat ze niet gegroeid zijn. LGV is dus boos op de kiezer, Leo Kwant zei dat ze HOV niet meer belangrijk mogen vinden omdat de kiezer dat kennelijk zo vindt. Kwant: ‘Als de kiezer HOV belangrijk had gevonden, hadden we wel 17 zetels behaald.’

Vele overeenkomsten

Voor alle overige onderwerpen zijn er enorm veel overeenkomsten, maar daar werd met geen woord over gesproken. Beryl Dreyer (Forza! IJmond) probeerde nog eens het verschil tussen partij ideologieën en praktische onderwerpen te onderscheiden in relatie tot de stem van de kiezer. Zij deed nog een professionele poging haar partij Forza! IJmond samen met de andere winnende partijen D66, Velsen Lokaal en SP te laten praten. Het voorstel werd door Annette Baerveldt (D66) genegeerd.

Positief

Wij excuseren ons voor de ontstane situatie. Wij schamen ons zelfs dat u getuige bent van een mogelijke route naar een zeer onwenselijke samenstelling van de coalitie. Toch geloven wij dat we onze kracht kunnen voortzetten. Immers de onderhandelingen zijn nog steeds prematuur. Als Velsen Lokaal hebben we een zeer krachtige fractie, met deskundigheid op het gebied van o.a. cijfers, ruimtelijke ordening, toerisme, cultuur, jongeren, analyse, bereikbaarheid en vele andere aspecten van bestuurlijke taken die we gezamenlijk nodig hebben om Velsen innovatief te besturen. Willekeurig of u ons nu terug ziet in de coalitie of in de oppositie, wij zetten ons in voor uw belang. Het is maar dat u het weet, Velsen Lokaal is een partij van betekenis! Bij ons dus geen berusting.

Video compilatie van RTVSeaport. Bovenstaande audio fragmenten maken deels geen deel uit van deze video complilatie.

2 antwoorden
 1. Martha Klinge -Smit
  Martha Klinge -Smit zegt:

  Ik vind het vreselijk wat ( in mijn ogen ) vooral D66 met onze partij heeft gedaan.Tijdens de debatten merkten ik dat al vooral door Mevr Bearvelt.En nu ons zo opzij schuiven ,terwijl wij zoveel stemmen hebben gekregen,dit vind ik onacceptabel.Eigenlijk ben ik heel erg kwaad.Ik wil jullie heel veel bestuurlijke kracht,harmonie en wijsheid toewensen.Met belangstelling blijf ik jullie volgen. Martha Klinge-Smit.

  Beantwoorden
 2. Johan Zwakman
  Johan Zwakman zegt:

  Een goede analyse van Peter. Ook ik vond dat Beryl Dreyer een goed betoog had, maar de kaarten waren volgens mij al lang geschud. Groen Links eruit en een lokale partij (LGV) erin. Je bereikt twee dingen. Naar de kiezer geef je aan dat je toch iets wilt doen met de lokale stemmen en je speelt de lokale partijen mooi tegen elkaar uit. Ik weet niet wat er gebeurt was als VL wel de grootste was geworden. Volgens mij zouden de onderhandelingen gestokt zijn.
  Ook t.a.v. Kennisrijk werken ben ik het eens met VL en met de analyse van Peter. Prima dat er een visie is, maar kies dan iets waar we al sterk in zijn of kunnen worden en bouw dat uit. Ik heb nog niemand gesproken die echt gelooft dat we in 2025 hier massaal studenten gaan wonen, laat staan dat er een universiteit komt. Studenten willen alleen in een gezellige stad wonen waar je een goed uitgaansleven hebt. Dat zullen we hier nooit krijgen.
  De ommezwaai van LGV is pure kiezersbedrog. Om te zeggen dat ze meer stemmen gehad zouden hebben als de kiezer geen HOV wilde is een drogreden. Ze negeren daarmee de stem van de kiezers die misschien juist vanwege hun standpunt over het HOV op de LGV gestemd hebben. Maar ze weten ook dat de kiezer geen geheugen heeft (met alle respect: ik heb deze uitspraak niet zelf bedacht). Over vier jaar is iedereen deze 180 graden draai van LGV vergeten.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *