Tag Archief van: onderhandelingen

Voorzitter van de raad negeerde signaal om proces rondom coalitie onderhandelingen onder de loep te nemen

Burgemeester Franc Weerwind (D66) heeft net zoals onderhandelaar Annette Baerveldt (D66) het verzoek genegeerd om op gesprek te mogen komen bij de coalitie onderhandelingen. Zo een gesprek zou in alle redelijkheid normaal zijn, Velsen Lokaal is immers met een zetel winst de op één na grootste partij in Velsen.

• Burgemeester heeft als voorzitter van de raad de plicht processen in vorm te bewaken
• Geen reactie tot en met vrijdag 4 april noodzaakt ons de kiezer te informeren over onze standpunten
• Fractievoorzitter Marianne Vos geeft aanstaande maandag aanvullende verklaring omtrent de gang van zaken
• Er bestaan geen formele regels rondom initiatieven coalitievorming, doorgaan ‘pakt’ grootste partij het voortouw, negeren winnaars kan gewoon
• ‘Sociaal College‘ eenzijdige optekening in IJmuider Courant

weerwind

Negeert democratisch proces

Franc Weerwind keek op veilige afstand toe hoe de stem van de kiezer werd ‘verrommeld’ door grote verliezers gewoon weer deel uit te laten maken van de gesprekken om tot een coalitie te komen. Gemiddeld heeft deze coalitie voor de derde achtereenvolgende keer over de gehele linie verloren.
We leven kennelijk in een ‘ruilsysteem’, men ruilt hooguit een partij in die het in de publieke opinie niet ‘zo’ goed heeft gedaan. In dit geval wordt Groen Links opgeofferd voor LGV, die ineens met een behoorlijke HOV draai in de gunst van de bestaande coalitie lijkt te passen. Bij LGV lijkt de mening van de kiezer rondom HOV er ineens niet meer toe te doen, in ruil voor een (volgens geruchten) wethouderspositie van nota bene de vaak net zo kritische Floor Bal in vergelijking tot Velsen Lokaal. Vennik en Verkaik hebben kennelijk een selectief geheugen ten aanzien van de betekenis van het woord ‘kritisch’.

De kiezer is behoorlijk teleurgesteld, getuige de vele reacties die we krijgen. Peter Luit, voorzitter van het bestuur: ‘We kunnen deze signalen niet meer negeren, zeker niet als er gezegd wordt dat we niets hebben gedaan om onze winst te verzilveren. Het democratisch proces rondom deze coalitievorming schiet ernstig tekort. De wijze waarop PvdA, VVD, CDA en D66 zich over Velsen Lokaal uitlieten was ronduit onbeschoft. Weerwind was vorige week dinsdag zelf niet aanwezig, maar heeft via onze website naar verschillende geluidsopnamen kunnen luisteren. Waarschijnlijk heeft hij dat niet gedaan, getuige het feit dat hij daags na de publicatie nog steeds niet heeft ingegrepen. Velsen Lokaal vindt dat zulks wel tot de taken van de voorzitter van de raad behoort’.

baerveldt

Weigert gesprek met Velsen Lokaal

We wilden Annette Baerveldt dwingen met ons in gesprek te gaan, maar ze bleef weigeren, omdat Velsen Lokaal zogezegd geen nieuwe feiten heeft genoemd, waardoor zij van gedachten zou zijn veranderd. Vorige week dinsdag stelde Velsen Lokaal zich zeer onderhandelbaar op door juist wel met D66, PvdA en LGV een coalitie te willen vormen, een prima balans tussen landelijk en lokaal, en daarnaast een evenwicht in sociale-, democratische- en liberale belangen. Marianne Vos lichtte twee te bespreken onderwerpen duidelijk toe: ‘HOV en de Visie op Velsen 2025 zijn voor ons geen breekpunten, maar wel aandachtspunten om nog eens in een nieuwe raad en coalitie naar te kijken. Nee, we beloven niemand dat HOV ineens voorbij zou zijn, niemand is tegen hoogwaardig openbaar vervoer, maar we willen bepaalde delen van het tracé nogmaals ter sprake brengen en doorrekenen op basis van actuele gegevens (zoals de peperdure ondertunneling). Als er ergens geld vandaan te halen is om een waterverbinding tussen Velsen en Amsterdam nieuw leven in te blazen, kan niemand daar tegen zijn’.

De wijze waarop PvdA, VVD, CDA en D66 zich daarover uitlieten is een blijk van enorme minachtig voor de kiezers. Datzelfde geldt voor de Visie op Velsen 2025 en de daarop volgende Strategische Nota, stukken die de gemiddelde burger helaas weinig zeggen. Wij wilden al in begin 2011 die toekomstvisie ‘slechts’ breder trekken en niet alleen ‘kennisrijk werken’ steeds blijven noemen als één paraplu, waar overigens nu wel ineens van alles onder past vanuit alle partijen die maar wat weten te bedenken. Een keiharde, maar volledig onterechte afrekening richting Velsen Lokaal. PvdA, VVD, CDA en D66 ontdeden zich op walgelijke wijze van de door ons genoemde nuances, die er juist wel toe deden. Stemverklaringen uit die tijd deden er nu niet meer toe om Velsen Lokaal te kleineren.

Luit: ‘We weigeren tot op het laatste moment de handdoek in de ring te gooien op basis van slechts deze twee onderwerpen, terwijl de programma’s van D66, PvdA, LGV en Velsen Lokaal juist zoveel overeenkomsten bevatten. De kiezer moet weten dat we ver zullen gaan om onze winst te verzilveren, het werd ons vanaf het begin volstrekt onmogelijk gemaakt. We weten uit betrouwbare bron dat met ‘achterkamertjes gesprekken’ het proces al lange tijd in volle gang was. We zullen alle mogelijke wegen bewandelen om deze dwaling van de geest om te buigen’.

Foto’s: gemeente Velsen

Weekendoverpeinzing: rust maar geen berusting

U bent niet van ons gewend dat wij ons rustig houden als er zaken gebeuren in de politieke arena, waarvan wij vinden dat u dat moet weten. De afgelopen anderhalve week slurpten energie, maar u verwacht nu eenmaal een overpeinzing. Ik zal een poging doen.

• Na vele maanden keihard werken even rust, maar geen berusting in handhaven oude coalitie
• Niet tegen Visie Velsen 2025, maar juist breder (alleen kennisrijk werken te beperkt)
• Niet tegen HOV, maar wel op geld van de burger letten als situaties wijzigen (heroverwegen)

peterluit4Vanuit de media heeft u zeker vernomen dat wij de afgelopen vier jaar de ‘anti-partij’ zouden zijn geweest. Tijdens de eerste openbare  ‘coalitie onderhandelingen’ werd dat op niet mis te verstane bewoordingen geuit door VVD en PvdA, ondersteund door CDA en D’66. Als voorzitter van het bestuur van Velsen Lokaal was ik geschokt. Als ondernemer in het media landschap weet ik maar al te goed het onderscheid te maken tussen vorm en inhoud. Inhoud is aan de fractie: ‘Duidelijk oppositie voeren daar waar het moet en opbouwend meewerken met de coalitie daar waar het kan.’ Dat was mijn motto toen ik in 2010 aantrad als voorzitter van Velsen Lokaal en dat is volgens mij in een juiste balans gebeurd. Tijdens de vele fractievergaderingen bezigde ik regelmatig bovenstaande stelling en naar mijn mening werd in de vorm van de politiek daar dan ook voldoende rekening mee gehouden. Ronald Vennik nam vervolgens het woord ‘vorm’ als argument tegen Velsen Lokaal dat de ‘inhoud’ fors zou zijn achtergebleven. Ik herken deze beeldvorming totaal niet.

PvdA over Velsen Lokaal: ‘Anti-partij en Bokito op Apenrots’

De keiharde bewoordingen  van Arjen Verkaik (VVD, verliezer) en Ronald Vennik (PvdA, verliezer) werden toegelaten door de ‘voorzitter’ van de vergadering Annette Baerveldt (D66, winnaar). Het CDA (gelijk gebleven) bij monde van Robert te Beest had het geluk zelf niets te hoeven toevoegen en ook D66’er Henk Wijkhuisen durfde zelfs ‘Velsen Lokaal’ niet meer uit te spreken, het geplande ‘kwaad’ was voldoende doorgedrongen.

Audio fragment: Arjen Verkaik, Ronald Vennik en reactie Marianne Vos

Audio fragment: Gewenste verkennende coalitiegesprekken, opgetekend door Annette Baerveldt

Audio fragment: reactie Annette Baerveldt op vragen van RTVSeaport

De feestelijkheden na de eerste openbare coalitie onderhandelingen gingen gewoon door, alsof er dinsdag niets gebeurd was. Op woensdag borrelde iedereen op het afscheid van vele raadsleden en op donderdag deed zich hetzelfde voor bij de installatie van de nieuwe raadsleden. Er werd weer gelachen, weliswaar in een ietwat gespannen sfeer. Ook dat is kennelijk onderdeel van de politiek. Ik aanschouwde beide avonden met toenemende verbazing.

Twee onderwerpen

Als breekpunten werden door de oude coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en D’66) de Visie op Velsen 2025 en Hoogwaardig Openbaar Vervoer genoemd. Precies op die twee punten is Velsen Lokaal juist consequent gebleven. De visie op alleen ‘kennisrijk werken’ was ons inziens te beperkt, Velsen heeft heel wat meer te bieden. Dat betekent niet dat kennisrijk werken voor ons niet belangrijk zou zijn, maar onze ambities gingen verder dan dat, namelijk een samenvoeging van alle genoemde elementen uit het vooronderzoek naar die visie. Ronald Vennik beweerde dat hij niet wist wat we daarmee bedoelden, maar de gehele raad werd gedwongen te kiezen uit een aantal besproken modellen, ook hij weet dat. Wij wilden een dynamisch samenspel van juist al die modellen. Dat zou de uiteindelijke visie echt toegevoegde waarde geven. Nu worden willekeurig allerhande onderwerpen genoemd ‘onder’ die visie, terwijl ze feitelijk niet passen. Eigenlijk wil iedereen een bredere visie, getuige het feit dat iedereen zo graag alles onder die visie wil benoemen. We vergissen ons dus echt niet!

Marianne Vos geeft uitleg over de ontstane situatie

Marianne Vos geeft uitleg over de ontstane situatie

Hetzelfde geldt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ook daar zijn actuele nuances op zijn plaats. De ‘verplichte’ ondertunneling ‘van’ de NS zou zomaar kunnen worden achterhaald wanneer de frequentie van het treinverkeer tussen Beverwijk en Haarlem zodanig afneemt dat de eis van de NS niet meer haalbaar is voor zo een enorm bedrag. Mogen we daar geen vragen (heroverweging) over stellen? LGV zegt gewoon tegen haar kiezers het nu niet meer belangrijk te vinden, omdat ze niet gegroeid zijn. LGV is dus boos op de kiezer, Leo Kwant zei dat ze HOV niet meer belangrijk mogen vinden omdat de kiezer dat kennelijk zo vindt. Kwant: ‘Als de kiezer HOV belangrijk had gevonden, hadden we wel 17 zetels behaald.’

Vele overeenkomsten

Voor alle overige onderwerpen zijn er enorm veel overeenkomsten, maar daar werd met geen woord over gesproken. Beryl Dreyer (Forza! IJmond) probeerde nog eens het verschil tussen partij ideologieën en praktische onderwerpen te onderscheiden in relatie tot de stem van de kiezer. Zij deed nog een professionele poging haar partij Forza! IJmond samen met de andere winnende partijen D66, Velsen Lokaal en SP te laten praten. Het voorstel werd door Annette Baerveldt (D66) genegeerd.

Positief

Wij excuseren ons voor de ontstane situatie. Wij schamen ons zelfs dat u getuige bent van een mogelijke route naar een zeer onwenselijke samenstelling van de coalitie. Toch geloven wij dat we onze kracht kunnen voortzetten. Immers de onderhandelingen zijn nog steeds prematuur. Als Velsen Lokaal hebben we een zeer krachtige fractie, met deskundigheid op het gebied van o.a. cijfers, ruimtelijke ordening, toerisme, cultuur, jongeren, analyse, bereikbaarheid en vele andere aspecten van bestuurlijke taken die we gezamenlijk nodig hebben om Velsen innovatief te besturen. Willekeurig of u ons nu terug ziet in de coalitie of in de oppositie, wij zetten ons in voor uw belang. Het is maar dat u het weet, Velsen Lokaal is een partij van betekenis! Bij ons dus geen berusting.

Video compilatie van RTVSeaport. Bovenstaande audio fragmenten maken deels geen deel uit van deze video complilatie.

Nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd

Gisteren werd de nieuw gemeenteraad van Velsen geïnstalleerd. Nadat eerder alle formaliteiten waren geregeld, vonden gisteren vooral de feestelijkheden plaats rondom de vele benoemingen.

francweerwind

Franc Weerwind installeert alle raadsleden voor de periode 2014-2018 (foto: Reinder Weidijk – Gemeente Velsen)

Voor Velsen Lokaal traden Nathanael Korf, Süleyman Celik, Bram Diepstraten en Peter Stam als nieuwe raadsleden toe tot de raad. Marianne Vos en Johan van Ikelen zetten hun werk vanuit hun vorige raadsperiode voort.

Het gemeentehuis was ‘afgeladen’ met familie, vrienden en kennissen van alle raadsleden, ook de ‘boventribune’ was volledig gevuld. Na afloop van de formaliteiten werd in de burgerzaal een receptie aangeboden.

Komende maandag zal de fractie voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderen, samen met een aantal afgevaardigden van het bestuur. Op die avond zal de fractievoorzitter worden benoemd, de twee steunfractieleden en mogelijke mutaties in het bestuur.

Woensdag 2 april zal de raad voor de tweede keer een openbare vergadering houden over de te vormen coalitie. De huidige status is vooralsnog dat de grootste partij D’66 gesprekken gaat voeren met het grootste deel van de oude coalitie: PvdA, VVD, CDA en – in plaats van Groen Links – met LGV.