Alsnog een raadsbreed raadsakkoord!

De fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeenteraad van Velsen zijn afgelopen donderdag 24 mei bijeengekomen om te praten over het proces om te komen tot een raadsakkoord.
Na afloop van deze avond zijn alle partijen nu vertegenwoordigd en aangesloten bij de werkgroep raadsakkoord.
Lees meer

Werkgroep raadsakkoord aan de slag

Nadat op 26 april de raad heeft ingestemd met het door Velsen Lokaal voorgestelde proces is de werkgroep raadsakkoord van start gegaan. De bedoeling was dat alle partijen zouden bijdragen aan het raadsakkoord. Helaas hebben enkele partijen vooralsnog liever een rol in de oppositie, dan actief mee te werken aan een raadsakkoord.  Lees meer

Beoogde samenstelling college is bekend!

Op dinsdagavond 17 april heeft informateur Nathanael Korf van Velsen Lokaal tijdens een informele raadsbijeenkomst de gemeenteraad van Velsen ingelicht over de uitkomst van het informatieproces. Lees meer

Op weg naar afronding informatieproces

We zijn een week verder in het informatieproces en er is heel veel gebeurd. Via dit bericht een korte update over afgelopen week en een oproep om komende dinsdag allemaal aanwezig te zijn bij de openbare raadsbijeenkomst om 18.30 uur in het gemeentehuis.  Lees meer

De kop is er af!

Onder andere via onze website en Facebook willen we jullie wekelijks op de hoogte brengen van de voortgang van het proces tot coalitievorming. Uiteraard is er inhoudelijk nog niet veel te melden (dat zou mogelijk de andere gesprekken beïnvloeden), maar ik wil jullie niet helemaal in het duister laten tasten.  Lees meer