Werkgroep raadsakkoord aan de slag

Nadat op 26 april de raad heeft ingestemd met het door Velsen Lokaal voorgestelde proces is de werkgroep raadsakkoord van start gegaan. De bedoeling was dat alle partijen zouden bijdragen aan het raadsakkoord. Helaas hebben enkele partijen vooralsnog liever een rol in de oppositie, dan actief mee te werken aan een raadsakkoord. 

Vertraging

Het proces zoals vastgesteld in de raad ging uit van een start van de werkgroep op 30 april. Het was de bedoeling dat van elke partij een vertegenwoordiger in de werkgroep plaats zou nemen, zodat alle partijen konden bijdragen aan het raadsakkoord. Tijdens de raadsvergadering op 26 april gaven D66, CDA, Forza en Christenunie te kennen niet mee te willen doen aan de werkgroep en dus ook niet bij te willen dragen aan het raadsakkoord.

Uiteraard was dat teleurstellend en zodoende heeft Velsen Lokaal nog een poging gewaagd deze partijen tegemoet te komen door meer tijd in te ruimen voor het hele proces. Een raadsakkoord is namelijk sterker als de hele raad wil bijdragen. Daardoor kon er op 30 april niet gestart worden met de werkgroep omdat toen nog niet duidelijk was hoe deze partijen zouden reageren op de handreiking. Helaas zijn ze bij hun standpunt gebleven en bestaat de werkgroep op dit moment dus uit LGV, VVD, PvdA, SP, Groen Links en Velsen Lokaal.

Inspirerende start

Hoewel iets later dan de bedoeling was, is de werkgroep op 8 mei voortvarend en vol energie aan de slag gegaan. De werkgroep heeft vastgehouden aan de structuur zoals op 26 april voorgesteld in het procesvoorstel. Dat betekent dat er drie elementen in het raadsakkoord naar voren komen:

 • Afspraken over hoe we de samenleving meer gaan betrekken;
 • Inhoudelijke thema’s (maatschappelijke opgaven) waarvan de raad van mening is dat deze de komende vier jaar van belang zijn;
 • Afspraken over hoe we als raad en college samen tot het beste resultaat kunnen komen.

De eerste aanzet van het akkoord staat in de stijgers en dit gaat de komende dagen meer vorm krijgen.

Flitspeiling

Om ook nu al de samenleving te betrekken bij dit raadsakkoord heeft de werkgroep een flitspeiling uitgezet. Deze flitspeiling is hier in te vullen. Het doel hiervan is om via enkele korte vragen die in minder dan een minuut zijn te beantwoorden een beeld te krijgen van wat onze inwoners belangrijk vinden!

Daarnaast nodigen we iedereen ook uit om mee te praten bij de sessie op 17 mei (19:30 uur in het gemeentehuis). Dit is een officiële raadsessie, waarbij alle politieke partijen kunnen reageren op de eerste aanzet en bijvoorbeeld aangeven of ze nog zaken missen. Ook alle inwoners en belanghebbenden willen we hiertoe in de gelegenheid stellen.

Het zou daarom mooi zijn als zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig zijn die ideeën hebben over wat er beter kan of goed moet blijven in Velsen.

 

1 antwoord
 1. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  Het streven naar een raadsakkoord is een prachtig uitgangspunt. Nog niet eerder lagen alle partij programma’s zo dicht bij elkaar dat een raadsakkoord relatief makkelijk gerealiseerd zou kunnen worden.

  Een raadsakkoord is geen wettelijk instrument, maar een ‘eigen gemaakt passend middel’ om het coalitie/oppositie denken (deels) te verminderen.

  Toch is de formele basis van het vormen van een college (binnen de coalitie) en daarnaast een oppositie, het wettelijke kader voor de samenstelling van het speelveld binnen elke gemeente.

  Regels voor volgorde of timing zijn er niet. Dat is dus een leerproces. Zou het beter zijn geweest eerst een raadsakkoord te ontwikkelen en daarna de collegepartijen samen te stellen? In theorie wel, in de praktijk hoogst waarschijnlijk niet.

  De praktijk wordt natuurlijk ingegeven door gevoelens en bestaande verhoudingen. Immers voor de verkiezingen lagen de kaarten anders dan daarna. Posities verschuiven en daarmee het ‘krachtenveld’. Dat is onvermijdelijk, politieke partijen hebben nu eenmaal de plicht de keuze van de kiezer te respecteren.

  Gevolg van al die bewegingen is dat vooral de twee ex-college partijen D66 en CDA nu niet willen meewerken aan een raadsakkoord. Natuurlijk is dat jammer en volgens hun vooral ingegeven doordat Velsen Lokaal na gesprekken met alle partijen hun keuze niet op D66 en het CDA liet vallen. Die gesprekken kennen we al gewone burgers natuurlijk niet, maar het verloop ervan zal niet alleen maar over objectieve inhoudelijke programmapunten zijn gegaan.

  Ineens is er dan een onwerkelijk argument om toch de tegenstelling coalitie/oppositie denken te kweken. En dat is uitermate jammer, juist omdat de partij programma’s nauwelijks inhoudelijke verschillen laten zien.

  Het raadsakkoord is een mooi en ook uitvoerbaar idee, maar helaas moeten er nu eenmaal formele keuzes worden gemaakt. Dat zijn de wettelijke spelregels.

  Je zou inderdaad nog eens – terugblikkend – naar de volgorde van zaken kunnen kijken, maar dat zou de pijn van niet (weer) de grootste geworden zijn (D66) of een verliezer (CDA) niet verzachten. De frustratie van deze twee lang zittende collegepartijen is natuurlijk best te begrijpen, maar kan nu niet bij Velsen Lokaal worden neergelegd.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *