Tag Archief van: raadsakkoord

Regiegroep raadsakkoord

De regiegroep raadsakkoord is op maandagavond 18 mei weer bij elkaar geweest. Met portefeuillehouders Diepstraten (visie op Velsen) en Dinjens (Omgevingswet) werd het proces van de samenspel thema’s besproken.

Voor de Omgevingswet zijn de wijze waarop de trainingsbijeenkomst in april en de sessie in juni over de Omgevingswet worden ingevuld belangrijk. De keuzes en de gevolgen daarvan worden met behulp van een aantal concrete cases zo goed mogelijk voor de raad inzichtelijk gemaakt. Dit wordt nu door de portefeuillehouder meegenomen in de nadere uitwerking voor de sessie.

Wat betreft de visie op Velsen volgen we nog steeds de lijn dat de omgevingsvisie en de visie op Velsen in elkaars verlengde liggen.  De fysieke bijeenkomsten als de dorpsdialoog Driehuis  zijn cruciaal voor het samenspel hierbij. De regiegroep wil de raad  op korte termijn goed informeren over de stand van zaken. De voortgang van het programma Samenspel zal na de zomer in een sessie in de raad komen.

Primeur Velsense gemeenteraad

Donderdag 5 juli bereikte Velsen Lokaal een zeer gedenkwaardig moment. Unaniem is een raadsakkoord gesloten met alle 10 fracties in de gemeenteraad van Velsen.

Lees meer

Alsnog een raadsbreed raadsakkoord!

De fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeenteraad van Velsen zijn afgelopen donderdag 24 mei bijeengekomen om te praten over het proces om te komen tot een raadsakkoord.
Na afloop van deze avond zijn alle partijen nu vertegenwoordigd en aangesloten bij de werkgroep raadsakkoord.
Lees meer

Werkgroep raadsakkoord aan de slag

Nadat op 26 april de raad heeft ingestemd met het door Velsen Lokaal voorgestelde proces is de werkgroep raadsakkoord van start gegaan. De bedoeling was dat alle partijen zouden bijdragen aan het raadsakkoord. Helaas hebben enkele partijen vooralsnog liever een rol in de oppositie, dan actief mee te werken aan een raadsakkoord.  Lees meer