Primeur Velsense gemeenteraad

Donderdag 5 juli bereikte Velsen Lokaal een zeer gedenkwaardig moment. Unaniem is een raadsakkoord gesloten met alle 10 fracties in de gemeenteraad van Velsen.

Gezamenlijk de schouders eronder!

Vanaf 2006 heeft Velsen Lokaal steeds geprobeerd om tot een dergelijk akkoord te komen. Helaas waren wij hier te vroeg mee. De traditionele mores was om eerst met een coalitieakkoord te komen waarin de coalitiepartijen hun speerpunten vertaalden. Oppositiepartijen werden wel geïnformeerd, maar speelden geen rol. Zo ontstond steeds een polarisatie van coalitie tegen oppositie. En dat vinden wij niet goed voor Velsen.  Zeker als we zien dat de politieke partijen in Velsen nauwelijks verschillen met hun beloftes aan de kiezers in hun verkiezingsprogramma’s. Dus waarom niet gezamenlijk de schouders eronder?

Samenspel is onze missie

Ook een belangrijk punt voor Velsen Lokaal is de betrokkenheid van de samenleving. En dat niet alleen als u mag stemmen voor de gemeenteraad, maar juist ook gedurende een hele raadsperiode van vier jaar. U kent Velsen Lokaal als betrokken en benaderbaar en hoe mooi als ook daarin alle partijen in de raad op één lijn komen!

Hoe gaan we het doen?

Zowel de raadsbrede overeenstemming over de agenda, als het meer betrekken van de samenleving zijn nu waarheid geworden: We hebben een raadsakkoord (inloggen met site: velsen, login: burger, ww: burger)!!


En natuurlijk zijn we er nog niet. Het nieuwe college gaat het raadsakkoord nu vertalen in een collegeprogramma. Al die wensen moeten namelijk ook uitvoerbaar zijn en bovenal betaalbaar. Een zware klus, die in deze warme zomerweken geklaard moet worden.
We wensen alle betrokkenen daar heel veel succes bij!

Vervolgens praten wij met de samenleving voordat de raad overgaat tot het vaststellen van het collegeprogramma. Daarna breekt een spannende tijd aan om met elkaar en de samenleving te zoeken hoe belangrijke zaken gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent niet dat alles vast staat en alles kan. Er moeten keuzes gemaakt worden en misschien leidt dat uiteindelijk zelfs tot het bijstellen van het raadsakkoord. Dat betekent ook dat partijen soms water bij de wijn moeten doen om elkaar ook belangrijke verkiezingsbeloftes te gunnen.

Kortom: mouwen opstropen en na het zomerreces aan de slag!

We wensen iedereen een zonnige zomer toe!

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *