Wél cultuureducatie, maar geen Kunsten Centrum

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli moest Velsen Lokaal helaas concluderen dat het beter is het geld voor cultuureducatie los te koppelen van het Kunsten Centrum Velsen (KCV), want met een eenmalige injectie van € 300.000.- en 2 jaarlijkse extra bedragen van 70.000,- is het KCV niet gered.

Bron: Google Maps

Het KCV en de bewindvoerder zijn niet in staat geweest om ons voldoende inzicht te geven in de levensvatbaarheid van het KCV. Het toekomstperspectief  bleef wankel, loonkosten zouden alleen maar verder oplopen, bezuinigingen konden door de hoge loonlasten en vaste contracten niet worden doorgevoerd en argumenten van de bewindvoerder waren gestoeld op aannames. Kortom: de raad kón geen andere keuze maken.

Leegloop uren

Schokkend was het bericht dat er enkele muziekdocenten aan het KCV verbonden zijn, die door de terugloop van leerlingen slechts voor de helft van hun uren kunnen worden ingezet en blijkbaar moeilijk te bewegen zijn om andere werkzaamheden te verrichten. Ze ontvangen door hun vaste contract wel gewoon salaris en dus ook voor de niet gewerkte uren. En dit is al jarenlang het geval! De financiële problemen zijn dus deels veroorzaakt door incidentele kosten, maar zeker ook door het in stand houden van deze onacceptabele situatie.

Rol gemeente

Daarmee is dit dubbel zo tragisch voor de collega’s van de andere takken voor wie dit niet gold. Zij zijn hier nu de dupe van. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom ging dit zo lang door?

Veel mensen kijken nu naar de gemeente, maar is dat wel terecht?

De gemeente is puur subsidieverstrekker voor haar gesubsidieerde instellingen. Maar wellicht is het tijd om een actievere rol terug te pakken. Na een financieel debacle bij Stichting Welzijn Velsen, de Stadsschouwburg en nu ook bij het Kunstencentrum rijst de vraag of de gemeente nog gewoon tonnen/ miljoenen kan overmaken en moet hopen op goed bestuur van deze instellingen. Velsen Lokaal wil na de vakantie een sessie plannen om hierover met de raad en eventueel belanghebbenden in gesprek te gaan en te bekijken of deze rol van de gemeente (op afstand) nog past, of dat er toch meer sturing nodig is.

Levensvatbaar

Het belangrijkst in onze overweging was het feit dat zowel de bewindvoerder, als het bestuur bij een mogelijk faillissement toch ook wel kansen zag. Volgens de bewindvoerder kan de tijdsspanne hiervan heel kort zijn. Er wordt schoon schip gemaakt en het KCV is van haar ballast qua vaste contracten af, waardoor direct een realistische doorstart van de levensvatbare afdelingen kan worden opgestart.

Nieuwe impuls

Velsen Lokaal hoopt van harte dat het cultuuraanbod een nieuwe impuls krijgt en dat alle Velsenaren kunnen blijven genieten van ons brede cultuuraanbod. We hopen dat alle medewerkers snel weer aan het werk kunnen en dat de cursisten op korte termijn uitzicht hebben op voortzetting in het nieuwe seizoen. Wij hebben veel vertrouwen in het college om hier samen met de betrokken partijen uit te komen en wij wensen hen hierbij veel succes en sterkte toe!

1 antwoord
  1. G. M. Lampers
    G. M. Lampers zegt:

    Sturing is zelfs nog meer nodig! na alle toestanden rond het kunstencentrum waardoor veel mensen zijn benadeeld, en dat zijn niet alleen de mensen die er werkten maar ook vele cursisten. las ik tot mijn verbijstering in de krant over de plannen van Welzijn Velsen om hun administratie, en ook op termijn de administratie van de bibliotheek op de bovenverdieping van het Terras te huisvesten. Dit buurthuis, dat naar mijn beste weten uit de algemene middelen is bekostigd, zal dan voor de helft als kantoorruimte worden gebruikt, waardoor deze ruimte niet langer beschikbaar is voor activiteiten ten behoeve van de inwoners van dit deel van Velsen. En dit, terwijl er al heel veel verloren is gegaan de laatste jaren! Misschien wordt het nu toch echt tijd dat de bestuurders van Stichting Welzinj Velsen en van de Bibliotheek hierover stevig worden onderhouden door de gemeenteraad. Er is overigens nog plek genoeg in het gebouw van Kunstvorm, het vroegere kunstencentrum. Dit staat overdag voor een groot deel leeg, omdat cursussen niet zijn hervat. Maar dat is misschien niet zo leuk als werken in een nieuw gebouw…..

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *