Velsen Lokaal stemt in met extra geld voor het Kunstencentrum Velsen

Met  een bevlogen inleiding van Jacob Bron, directeur Kunstencentrum Velsen, mocht de Raad zich uitspreken over het beschikbaar stellen van extra geld voor de reorganisatie van het centrum.

Crisis

Door uitgevoerde bezuinigingsopdrachten van de gemeente en de terugloop van het aantal cursisten (o.a. door de economische crisis) is deze reorganisatie hard nodig om weer financieel gezond te worden. Het bestuur en directie kunstencentrumhebben een plan gemaakt voor de reorganisatie. O.a. heeft dat geleid tot versobering van het aanbod, inkrimping van de lestijden en stijging van de cursusgelden. En helaas ook tot het ontslaan van personeel. Zelfs is besloten om de CAO Kunsteducatie los te laten.  Al deze maatregelen zijn nodig en staan op gespannen voet met de hoge kwaliteit, die wel verwacht wordt van het Kunstencentrum Velsen.

Velsen Lokaal vroeg zich wel af of de gemeente geen te hoge eisen stelt aan o.a. een opbouw van een weerstandsvermogen. De wethouder zegde toe om hier naar te kijken.

Samenwerken

De regionale samenwerking met andere organisaties in het veld zou op zich wel goed zijn, maar heeft ook een keerzijde. Bijna alle culturele organisaties in de regio verkeren in zwaar weer en werken aan creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. Samenwerken zou dan ook kunnen betekenen dat naast de lusten met name ook de lasten iedere organisatie juist in hun taak verzwaard.

Kortom, Velsen Lokaal heeft het vertrouwen uitgesproken  in het bestuur, directie en medewerkers, en dat men met elkaar op de goede weg is voor het werken aan een  gezonde toekomst van het centrum. Daarbij wenst Velsen Lokaal hen veel sterkte toe.  Velsen Lokaal stemde in met de extra gelden voor het Kunstencentrum Velsen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *