Basis voor nieuw subsidiebeleid

Donderdagavond 17 januari jl. heeft de gemeenteraad in een beeldvormende sessie gesproken over het subsidiebeleid in algemeenheden, om tegemoet te komen aan de transformatie in het sociaal domein.

Wat is subsidie?

Subsidiëring raakt portefeuilles op het gebied van welzijn, zorg, cultuur, wijkinitiatieven en sport. Wat vinden we daarbij belangrijk, op welke vlakken bestaat er onderling verdeeldheid tussen de partijen en waar zit juist de algemene deler? “Subsidies zijn een middel om beleidsdoelen van de gemeente te realiseren, die zonder subsidie niet of niet helemaal gerealiseerd kunnen worden”.

Wanneer subsidie?


Er is stilgestaan bij vraagstukken als:

  • “Waarom verlenen we subsidie voor een activiteit?”
  • “Wat subsidiëren we wel en niet?” 
  • “Hoe bereiken we het best de maatschappelijke doelstellingen?”
  • “Moeten we hierbij subsidiëren op effect of juist op prestatie”

Na afloop kunnen we stellen dat de meerderheid in de raad het onder andere belangrijk vindt dat we bij subsidieverstrekking enerzijds de regie houden, duidelijke regels stellen en het proces goed monitoren.

Anderzijds kijken we zorgvuldig naar wat kwetsbare groepen nodig hebben,  spelen in op dat wat er speelt in de wijk en richten we ons op het makkelijker maken van het indienen van subsidieaanvragen en het meer onder de aandacht brengen bij de betrokkenen.

Cultuurpas

Velsen Lokaal wil graag dat zoveel mogelijk inwoners van Velsen goed gebruik maken van al onze voorzieningen, zoals de schouwburg, zwembad, verenigingsleven enz. In 2006 zorgde Velsen Lokaal al voor een sportpas. En nu zouden we graag zien dat er ook een stadspas of cultuurpas aangeboden kan worden. Samen met het CDA legt Velsen Lokaal dit initiatief binnenkort voor aan de gemeenteraad. 

Heeft u daarover een idee, laat het ons weten!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *