Spaarnwoude 2040

Tijdens de werkconferentie op 6 februari jl. stond de toekomst van het recreatieschap Spaarnwoude centraal. Waarmee en hoe gaat Spaarnwoude tot 2040 zich ontwikkelen?

Aan een 7-tal tafels zaten o.a. inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en commerciële festivalorganisaties. Samen met gemeenteraden en leden van Provinciale Staten werd door middel van een aantal vragen gesproken over de gewenste ontwikkeling van het recreatieschap. Zo sprak men o.a. over de thema’s gebiedswaarden, innovatie, duurzaamheid, netwerken, recreatie en toerisme en natuurlijk ook over evenementen en festivals.

Leefbaarheid

Voor Velsen Lokaal was met name de leefbaarheid van dit gebied het belangrijkste onderwerp. In de afgelopen maanden zijn wij in contact geweest met bewoners van de huizen in Spaarnwoude, die ons meenamen in de ernstige belasting rondom de zomerfestivals. Denk hierbij o.a. aan beperkte bereikbaarheid van hun woning, wekenlange afscherming d.m.v. zwarte schermen rondom hun huis, harde muziek en ongewenst gedrag van bezoekers. Vandaar onze extra interesse in het thema over evenementen en festivals.

Klankbordgroep

Bij de afsluiting werden alle uitkomsten en adviezen van de 7 tafels plenair besproken. Tot ons genoegen werd steeds weer onderstreept dat de leefbaarheid zeer belangrijk is. Men sprak  over het nauw betrekken van de bewoners en bedrijven in Spaarnwoude bij de nieuwe ontwikkelingen. De voorzitter van het bestuur nam dit advies ter harte en nam de suggestie van het oprichten van een klankbordgroep terstond over.  

De werkconferentie wordt vervolgd in de zomer van 2019.
Heeft u suggesties over de toekomst van Spaarnwoude, doet u dan met ons mee!

Marianne Vos & Kitty Wolfs