Spaarnwoude 2040: van recreatiegebied naar stadspark

Tijdens de sessie op donderdag 16 januari kregen de raadsleden gelegenheid om de voorliggende concept visie op Spaarnwoude 2040 te bespreken. Vanuit het college wordt een zienswijze op de visie voorbereid en de raad kon zo input meegeven voor de zienswijze.

Stadspark

De visie komt er in een notendop op neer dat het recreatiegebied een transformatie ondergaat naar een stadspark voor de Metropoolregio Amsterdam. Dit is nodig om:

  • de toename van het aantal bezoekers goed kwijt te kunnen
  • gebieden aan te wijzen voor hoogwaardige natuur
  • in geconcentreerd gebieden activiteiten te ontwikkelen voor extra inkomsten

Het is goed om te beseffen hoe groot het gebied is waar de visie betrekking op heeft. Daarom hieronder een kaartje van het hele gebied dat straks een stadspark wordt. Het park strekt van Hoofddorp tot het Amsterdamse Bos en zo door naar Velsen.

Overzicht van de plannen, met de grenzen van het stadspark Spaarnwoude

Lokaal gericht

Bij veel partijen tijdens de sessie lag de focus nog vooral op het Velsense stukje van Spaarnwoude. Er werd daardoor vooral aandacht gevraagd voor het aantal evenementen en de bijbehorende overlast voor de bewoners van Spaarnwoude. Velsen Lokaal heeft de afgelopen periode nauw contact gevoerd met de bewoners van Spaarnwoude en onderschrijft het spanningsveld tussen de toename van evenementen enerzijds en de overlast voor bewoners anderzijds. In onze ogen ondervang je dit niet in een visie voor het hele gebied, maar juist in lokale besluiten als het evenementenbeleid of het bestemmingsplan voor het Velsens deel van Spaarnwoude.

Zienswijze Velsen Lokaal

Op hoofdlijnen kan Velsen Lokaal zich prima vinden in deze visie. Het biedt ruimte aan (nieuwe) ondernemers om meer omzet te genereren. Daardoor nemen de inkomsten van Spaarnwoude toe en kan de afhankelijkheid van omliggende gemeenten misschien wel worden afgebouwd.

We vinden het belangrijk dat de activiteiten voor commerciële doeleinden meer geconcentreerd worden, waardoor de natuur ook meer ruimte krijgt. Daarbij moeten we wel het hele stadspark in beeld hebben en verder kijken dan alleen het Velsense deel. Spaarnwoude is echt veel groter!

Wel hebben we een oproep gedaan richting Amsterdam om de groei van distributiecentra een halt toe te roepen, zodat er nog een buffer blijft tussen Spaarnwoude en de industriële bebouwing.