Velsen wordt groener!

Velsen Lokaal is vol lof over het nieuwe groenstructuurplan dat precies aansluit bij alles wat Velsen Lokaal wil bereiken: realisatie van een groener Velsen!

Afgelopen donderdag werd het groenstructuurplan in een informatieve sessie met raadsleden behandeld. Wethouder Dinjens gaf een korte inleiding, waarin hij het belang van het plan onderstreepte, dat tot stand is gekomen met veel inbreng van de inwoners.
Meer burgerparticipatie, een ander speerpunt van Velsen Lokaal!
Op 8 mei was Velsen Lokaal ook aanwezig toen het plan aan inwoners werd gepresenteerd en we constateerden dat inwoners ook positief tegenover het plan staan. 

Wat gaan we doen?

Uit de presentatie door 2 externe experts blijkt dat we met vrij kleine aanpassingen al best veel kunnen verbeteren. Denk aan de vermindering van CO2 uitstoot door toevoeging van enkele plantensoorten in vijvers, het toegankelijker maken van het recreatiegebied Spaarnwoude door het zichtbaarder maken van de entrees; het ontsluiten van het landschap, andere maai methodes die bloemen intact laten, etc.

In de uitvoeringsparagraaf van het groenstructuurplan  staan alle maatregelen opgesomd met daarnaast de kosten. Vanuit die lijst kunnen we de komende tijd de prioritering in de uitvoering van het plan aanbrengen. 

Plein 1945 en mosgraffiti

Wethouder Dinjens gaf nog aan dat hij de vergroening van Plein 1945 in een volgende sessie kan melden. Wij zijn benieuwd!
Verder staat het stimuleren van het vergroening van schoolpleinen hoog op zijn agenda. We sluiten af met het spoorviaduct. Wellicht een idee om het viaduct te vergroenen met mos graffiti.

Om het voortvarend op te pakken wil de wethouder graag op 12 juni de vervolgsessie plannen. De perspectiefnota wordt daarna op 13 juni behandeld. Velsen Lokaal is positief!