Echt waar?!

Op 27 februari plaatse de gemeente Velsen een bericht op Facebook dat bekendmakingen niet meer in de krant komen. Nog dezelfde dag klom de fractie van Velsen Lokaal in de pen en stelde raadsvragen.

Waar begint dit verhaal, zul je je afvragen.
Dit verhaal begon bij de perspectiefnota, dit is een document waar het College van Velsen voorstelt om het geld aan uit te geven. Hierin is opgenomen dat we in Velsen kunnen besparen (versoberen) op de berichten in de huis aan huis bladen. Velsen Lokaal is hier voorstander van geweest. Wel stond er bij dit kopje dat er aandacht moet zijn voor mensen die niet goed kunnen omgaan met digitale media.

Waarom vragen?

Op Facebook stond vermeld dat álle berichtgeving zou worden geschrapt. Hier is Velsen Lokaal het niet mee eens omdat hierdoor de digibeten geen berichtgeving meer krijgen.

De beantwoording

In het antwoord van het College (Burgemeester en Wethouders) stond dat de berichtgeving niet klopt, er is een communicatiefoutje gemaakt. De bekendmakingen blijven op de gemeentepagina in het huis aan huis blaadje staan. Dit zal alleen wel in het kort zijn, de lange versie is af te halen op het gemeentehuis van Velsen én online te vinden op http://www.officielebekendmakingen.nl/.

We zijn blij dat het college aandacht heeft, en houdt, voor mensen die zich nog niet in de digitale wereld bevinden. Al is dit een steeds kleiner wordende groep. Het gaat nu op ongeveer 2% van de inwoners van Nederland die nog geen toegang hebben tot internet.

De beantwoording van de raadvragen kunt u HIER vinden.