Tag Archief van: RaadVelsen

Veilig oversteken!

Velsen Lokaal is zowel binnen als buiten de raadszaal een actieve partij. Dit bent u van ons gewend en mag u van ons verwachten. We zetten ons in voor de samenleving en dat is niet altijd politiek van aard. Zo ook de aandacht die wij vroegen voor de veiligheid van een voetgangersoversteekplaats.

Lees meer

Sessie Armoedevisie 10 juni 2020

Woensdag 10 juni werden de concept armoedevisie, de uitvoering daarvan, en de financiële consequenties in een sessie besproken. 

Lees meer

Bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10

Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 is een aanvraag ingediend voor een bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit is het terrein naast de autoshowroom ‘Motorhuis’.

Lees meer

Wat mag kunst kosten?

Gisterenavond werd tijdens de behandeling van motie 16 “vreemd aan de orde van de dag” van PS, het Wand reliëf Sportfiguren Kennemerzaal besproken.  Het wand reliëf met de sportfiguren op de Kennemerzaal dreigt te verdwijnen en de raad worstelt met de hiervoor geraamde kosten die 80.000 euro bedragen.

Lees meer

Regiegroep raadsakkoord

De regiegroep raadsakkoord is op maandagavond 18 mei weer bij elkaar geweest. Met portefeuillehouders Diepstraten (visie op Velsen) en Dinjens (Omgevingswet) werd het proces van de samenspel thema’s besproken.

Voor de Omgevingswet zijn de wijze waarop de trainingsbijeenkomst in april en de sessie in juni over de Omgevingswet worden ingevuld belangrijk. De keuzes en de gevolgen daarvan worden met behulp van een aantal concrete cases zo goed mogelijk voor de raad inzichtelijk gemaakt. Dit wordt nu door de portefeuillehouder meegenomen in de nadere uitwerking voor de sessie.

Wat betreft de visie op Velsen volgen we nog steeds de lijn dat de omgevingsvisie en de visie op Velsen in elkaars verlengde liggen.  De fysieke bijeenkomsten als de dorpsdialoog Driehuis  zijn cruciaal voor het samenspel hierbij. De regiegroep wil de raad  op korte termijn goed informeren over de stand van zaken. De voortgang van het programma Samenspel zal na de zomer in een sessie in de raad komen.

Workshop Politiek zonder spelletjes

Vanavond namen Suleyman Celik en Kitty Wolfs deel aan een nieuwe workshop Politiek zonder spelletjes, die werd gegeven door Trudy Veninga, voormalig Raadslid, Fractievoorzitter en Wethouder.

Lees meer

Velsen Lokaal & COVID-19

Sinds een aantal weken is het leven van veel mensen veranderd. We leven in quarantaine en houden ons zo goed mogelijk aan alle afspraken. Ook zoeken we manieren om het normale werk door te laten gaan en wij doen dat zo:

Lees meer

Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Lees meer

Echt waar?!

Op 27 februari plaatse de gemeente Velsen een bericht op Facebook dat bekendmakingen niet meer in de krant komen. Nog dezelfde dag klom de fractie van Velsen Lokaal in de pen en stelde raadsvragen.

Lees meer

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Lees meer