Participatie 2.0

Dat Velsen lokaal participatie hoog op de agenda heeft, en hier al veel vooruitgang in heeft geboekt in de eerste helft van deze raadsperiode, is algemeen bekend. Maar nu is er een participatie 2.0 ontstaan, aldus een Facebook gebruiker van Je bent een IJmuidenaar als…

Eind vorig jaar benaderde een inwoner van IJmuiden, de heer Gleijm, de gemeente met het verzoek te kijken naar een door hem getekende variant. Het is een variant met een fly-over voor het auto- en vrachtverkeer van en naar het havengebied over het kruispunt. Deze variant sluit aan op of net naast de bestaande heuvel van de spoordijk.

Voordelen

Aan de voorgestelde variant zitten een aantal grote voordelen, het viaduct wordt korter en lager. Dit zou ook kunnen betekenen dat het financieel aantrekkelijker is dan optie A uit het eerder voorgestelde plan van de gemeente Velsen.
Er zijn slechts een aantal vragen over de aansluitingen van wegen. Zo is het nog niet duidelijk hoe de Kanaaldijk aan kan sluiten op de Minister van Houtelaan. Ook de exacte kosten zijn nog niet geheel duidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

De variant zoals voorgesteld door dhr. Gleijm.

Parralelweg

De nieuwe variant heeft gevolgen voor het proces rond het ontwerp van de parallelweg van de Stationsweg. Als de eerste berekeningen van de variant van de heer Gleijm gunstig zijn en de gemeente Velsen deze uiteindelijk verder uitwerken, heeft dit ook gevolgen voor het ontwerp van de parallelweg. Het college geeft hierom aan te willen wachten met de verdere uitwerking van de parallelweg tot duidelijk is hoe het Pontplein er uit gaat zien.

Participatie 2.0

Velsen Lokaal is super trots dat het college en de ambtenaren open staan voor de inbreng van inwoners. Dat dit het geval is is Velsen Lokaal al langer bekend, maar dit is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking tussen gemeente en inwoners kan verlopen.

Velsen Lokaal heeft de wethouder gecomplimenteerd met het besluit het voorstel van de heer Gleijm mee te nemen in het onderzoek.

Collegebericht

In het collegebericht wordt aangegeven dat de komende maanden nog onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe variant. Een onderzoek kan een aantal maanden duren. Het is belangrijk dat er voor dit belangrijke project een goede afweging wordt gemaakt, het college wil het dan ook niet overhaasten.

Video over Pontplein

Naast het onderzoeken van de nieuwe variant, werkt de gemeente de afgelopen maanden aan het maken van een film over het Pontplein. Deze film geeft de urgentie aan van een nieuw Pontplein. De film wordt op 28 februari gepresenteerd aan de pers en gepubliceerd op social media van de Gemeente Velsen.