LHBTI beleid Velsen

Op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen een Regenbooggemeente Velsen geworden. In een getekende verklaring  belooft een gemeente de veiligheid, inclusie en sociale acceptatie voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender en interseksen te verbeteren (LHBTI’s).

Velsen heeft hiervoor een subsidie van 20.000 euro ontvangen. We hijsen de regenboogvlag tijdens Coming Out Day en hebben een zebrapad in regenboogkleuren aangelegd. Velsen wil ook  meer aandacht besteden aan de diversiteit in de samenleving en hierin een stimulerende, een faciliterende rol en een voorbeeldfunctie vervullen.

Sessie

Gisteravond werd in een sessie het hiervoor geschreven beleidsstuk (2019-2022) besproken. Er waren zowel inwoners als ketenpartners bij de sessie aanwezig, die hun op- en aanmerkingen op het document hebben meegegeven.

Inspreker

De inbreng van Zoë was zeer hoopgevend. Als 18-jarige lesbische jongere heeft zij nooit negatieve ervaringen opgedaan als LHBTI’er. Ze gaf ook aan dat we het niet te groot moeten maken. We gaan dus de goede kant op, maar aandacht blijft op zijn plaats. Aandacht werd gevraagd voor het speerpunt cultuur, deze ontbreekt nog in het document.