De ideale buitendienst

Donderdag 11 april heeft de gemeenteraad vergaderd over de ideale buitendienst. Omdat de samenleving in een rap tempo veranderd, zal de buitendienst ook moeten meegaan in deze verandering.

De gemeentelijke buitendienst doet o.a. het onderhoud van het openbare groen, straatverlichting, gladheidsbestrijding, opruimen van hondenpoep, beheer kinderboerderijen etc. Ook komen zij in actie zodra er iets in de openbare ruimte gesignaleerd wordt en ondersteunt deze dienst evenementen in Velsen.

De samenleving vraagt steeds meer van deze buitendienst zoals digitaal meldingen afhandelen via de app Slim Melden. Om er achter te komen of de buitendienst op de nieuwe toekomst voldoende is toegerust, heeft het college een extern onderzoek laten doen door Antea Group.

Scenario’s

De uitslag van het onderzoek alsmede raadpleging met inwoners en medewerkers van deze dienst,  leverden 3 scenario’s op te weten: meer in eigen hand uitvoeren of meer uitbesteden in de markt of gaat de dienst meer samenwerken met de inwoners.

Geen van deze scenario’s voldoet volledig aan de verwachtingen van de gemeente en van de inwoners. Vandaar dat er een combinatie is gemaakt van alle drie scenario’s. In dit scenario voert de buitendienst het algemene werk uit. Het specialistische werk gaat dan naar een marktpartij en uiteraard wordt de samenleving ook gevraagd om mee te doen.

Sessie

In de sessie was nauwelijks discussie over de keuze van dit scenario. Het hete hangijzer was de financiering. Met name ging de discussie over het nu geld uitgeven aan het oplossen van de hoognodige zaken bij deze dienst in relatie tot het structurele budget, dat nodig is voor de toekomst. Dit laatste kan pas besloten worden bij de behandeling van de perspectiefnota in de komende maanden.

Wethouder Bram Diepstraten legde duidelijk uit dat tijdens de perspectiefnota ook een takendiscussie gevoerd wordt over hoe de dienst georganiseerd kan worden en wat dat dan kost.
Hij zegde toe een tekstwijziging (amendement) te steunen waarbij dit nog eens verduidelijkt wordt. Met deze boodschap konden de fracties zich vinden in het te nemen besluit tijdens de Raad van 25 april a.s.

Velsen Lokaal vindt het een goed raadsvoorstel van de portefeuillehouder en is wederom erg trots op het uitgebreide participatietraject en de constructieve houding van alle fracties in de sessie.