Sessie Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018

Donderdag 30 oktober kwam in de raadzaal van het stadhuis een gedeelte van de Gemeenteraad bijeen om het (concept) Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsplan (IMV) van Velsense input te voorzien.

PolitieDoor de Politiewet van 2012 maakt Velsen uit van de Eenheid Noord-Holland. Deze stelt een meerjaren beleidsplan op met plannen en doelstellingen voor de Veiligheid van onze leefomgeving. Het plan bestrijkt 38 gemeentes. De gemeenteraad van Velsen is gevraagd of de regionale doelstellingen worden herkend in onze gemeente.

Doordat het bespreekvoorstel (omschrijving WAT we gaan bespreken en met welk doel) ter elfder uren was gewijzigd, heerste er enige onduidelijkheid over de sessie.

Eén van de punten die Velsen Lokaal noemde, welke ook door andere fracties werd onderkend, is het feit dat er bezuinigd is in de (psychiatrische) gezondheidszorg (OGGZ). Dit heeft geresulteerd ‘in een flinke toename van veiligheidsproblemen die te maken hebben met sociaalpsychische problematiek.’ En dit moet dan weer door een ander beleidsveld (in dit geval de Politie) opgevangen worden.

De verschillende fracties brachten diverse herkenbare aandachtspunten in, waarbij de fracties over het algemeen behoorlijk op één lijn zaten. Een enkele partij noemde afwijkende aandachtspunten en dat leidde gelijk ook tot heftige en principiële discussies.

Highlights
Overeenstemming was er op de volgende aandachtspunten:

  • Zogenaamde High Impact Crimes, zoals woninginbraak, overvallen en geweld dient een prioriteit te zijn.
  • Samenwerking met de gemeenschap is belangrijk
  • OGGZ is niet direct een Politie taak

De burgemeester en politie-vertegenwoordiging meldden de volgende noemenswaardige zaken:

  • Er zijn geen criminele jongerengroepen zoals jeugdbendes in Velsen;
  • Velsen voldoet (binnenkort) aan de norm van1 wijkagent per 5.000 inwoners;
  • BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) dragen handhelds waardoor ze in staat zijn ter plekke te controleren of aangesproken inwoners herhaaldelijk in de fout gaan. In geval van een heterdaad mogen ze ook tot aanhouding over gaan.

Resultaat
De resultaten van deze sessie worden in een brief opgesteld en aan de opstellers van het IMV (regionaal) mee te geven om mogelijk nog aanpassingen door te voeren aan de hand van deze brief. Daarnaast volgt eind november een sessie (gevolgd door een raadsbesluit) over het Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid, waarbij specifieke aandachtspunten voor Velsen aan de orde komen.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *