Wijziging APV: Bomenkap

De gemeenteraad heeft 23 oktober de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd, waarbij vooral de kap van bomen of groepen van bomen eenvoudiger wordt.. Dat is vooral gebeurd om de regeldruk op inwoners en bedrijven te verminderen. Voor bomen die niet op de lijst met monumentale en waardevolle bomen staat, hoeft geen kapvergunning meer te worden aangevraagd.

Bomenkap in Velsen-Noord; Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Bomenkap in Velsen-Noord; Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Voor groene gebieden zoals Velserbeek, landgoed Beeckestijn en het Burgemeester Rijkenspark blijft het oude regime gehandhaafd. Dat houdt in dat voor de kap van bomen in deze gebieden altijd een kapvergunning aangevraagd dient te worden.
Velsen Lokaal heeft daarbij haar zorg uitgesproken uit over het slechte voorbeeld dat de gemeente soms geeft bij het kappen van grote aantallen bomen binnen en buiten deze gebieden. De bekendmaking van de kap of het bekend maken van de vergunningaanvraag gebeurde soms zelfs nadat de kap al heeft plaats gevonden. Ook werd vaak niet gerept over nieuwe aanplant van bomen als compensatie. Dat is belangrijk omdat

Velsen Lokaal heeft begrepen dat afgelopen jaar meer nieuwe bomen zijn geplant dan dat er zijn gekapt. Velsen Lokaal heeft het college gevraagd haar communicatie ten aanzien van bomenkap (vergunningaanvraag) en compensatie te verbeteren omdat de gemeente een voorbeeldrol heeft.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *