Sessie Tweede Bestuursrapportage, 30 oktober 2014

Met een resultaat van € 214.000,00 in de plus geeft de tweede bestuursrapportage een aanzienlijk ander beeld dan na het eerste kwartaal van 2014. Laat het een ombuiging zijn en dat we hierbij, met z’n allen, met gezond verstand, de gezonde financiën in stand kunnen houden.

Een vrij positief gestemde sessie dus, met wat uitgesproken zorg over de positie van Velsen op de COELO lijst. Er wordt niet echt mooie sier gemaakt, ook niet als de niet gerealiseerde aansluitingen weggelaten worden. We hebben in Velsen dus gewoon met zeer hoge tarieven te maken en de vraag werd gesteld om hier toch extra aandacht aan te blijven schenken, of dat we dit als gegeven voort laten bestaan.

Schuldenpositie
Ook de schuldenpositie en de ongunstige rentelasten werden weer onder de aandacht gebracht. Zaken worden heel nadrukkelijk onderkend, zowel de wethouder als de controller melden de vinger aan de pols te houden. Steeds wordt de afweging gemaakt, lenen, onttrekken of aflossen. Aflossen van de schulden loopt daarbij beslist niet voorop!

De vraag of de financiële positie van de gemeente nog van invloed is op de te betalen rente bij leningen werd ontkennend beantwoord. Gemeenten worden neergezet als goeie en stabiele betalers dus de gezondste gemeente betaald dezelfde rente op een lening als de minder florissante.

A8-A9
Velsen Lokaal spreekt haar zorg uit over de op handen zijnde onttrekking van € 2,1 miljoen voor de bijdrage aan de verbinding A8-A9. De overtuiging is er niet bij de partij of deze gemeentelijke bijdrage te rechtvaardigen is.

Er wordt reeds een onttrekking van € 1,7 miljoen gedaan ter dekking van het begrotingstekort, maar gezien de reactie lijkt ook de bijdrage van Velsen aan deze verbinding een voldongen feit te zijn.
Er gaat de komende tijd dus aanzienlijk onttrokken worden aan de reserves. Dit zou ten koste kunnen gaan van eventuele investeringen, maar de prioriteiten zijn daarbij heel nadrukkelijk op orde.

Decentralisaties
De hoogste prioriteit, ook door menig spreker aangeroerd, hebben natuurlijk de decentralisaties. Hierbij is met de kosten rekening gehouden met tegenvallers dan wel, om wat voor reden dan ook, ruimer benodigde financiële middelen. Hier is in voldoende mate rekening mee gehouden, een bedrag van € 2,5 miljoen extra wordt gememoreerd.

Overige opmerkingen
Verder nog wat vragen over minder prominente zaken als wat is er inmiddels gebruikt van het budget van € 200.000,00 inzake de starterslening. Er zijn twee leningen aangevraagd, maar hoe dit uitgepakt is wordt uitgezocht en schriftelijk beantwoord.

De kanteling van werkwijze bij de individuele verstrekkingen en de hulp bij het huishouden, hebben inmiddels een forse besparing opgeleverd en de wethouder garandeerde dat dit géén nadelige gevolgen heeft voor de betrokkenen, door de zorgvuldige bewaking en nazorg in deze dossiers.

Conclusie
Aldus de hoogtepunten uit de sessie, met als uitkomst volledige steun en zeer weinig debat. De Gemeente Velsen heeft de zaken goed op orde en wekt de indruk dat we met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

Dit is met het oog op alles wat een ieder te wachten staat, de komende jaren, een geruststellende gedachte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *