Haarlemmerliede & Spaarnwoude: fusie of geen fusie?!?

Op donderdag 17 maart heeft de raad van Velsen in een sessie unaniem verklaard dat zij positief staat tegenover een mogelijke fusie met Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

haarlemmerliede-logoHet gonst al een paar maanden in Velsen… Buurgemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude (H/S) is op zoek naar een gemeente om mee te fuseren en Velsen heeft zich eind 2015 gemeld als kandidaat. Vervolgens is er medio februari 2016 een zogeheten position paper geschreven door de kandidaat-gemeentes, waarmee zij aangeven waarom juist zij de ideale kandidaat zijn om mee te fuseren.

Groen

De position paper van Velsen heeft zich toegespitst op de door H/S zelf aangedragen kernwaarden. Belangrijkste focus lag hierbij op behoud van de groene buffer en aandacht voor de woonkernen. Beide punten zijn al zo nauw verweven met Velsen, dat dit voor ons bijna vanzelfsprekend is.

Dit is door H/S ook zo beoordeeld en op 10 maart heeft de raad van H/S de shortlist bekend gemaakt. Naast Amsterdam en Haarlemmermeer is Velsen de derde kandidaat die overgebleven is.

csm_slider-dijk-groen_784d6972c5

Hoe nu verder?

Er ligt vrij veel tijdsdruk op dit proces. H/S gaat verdiepende gesprekken voeren met de 3 kandidaten met als doel om eind mei de voorkeurskandidaat bekend te maken. Dat besluit moet vervolgens nog door zowel de raad van H/S als de raad van Velsen bekrachtigd worden, mocht Velsen als voorkeurskandidaat uit de bus komen. En hoewel de raad van Velsen unaniem positief staat tegenover een mogelijke fusie en Velsen een logische keuze lijkt, is er nog veel onduidelijkheid. Dat is ook mede bepalend voor het standpunt van Velsen Lokaal.

Velsen Lokaal

Velsen Lokaal heeft ook aangegeven in beginsel positief te staan tegenover een mogelijke fusie. Wij zien het gebied als de groene buffer tussen stedelijk Velsen en Amsterdam. Een buffer die hard nodig is en daarom behouden moet blijven. Bovendien koesteren wij de verschillende woonkernen met hun eigen identiteit. H/S zal wat dat betreft in een gespreid bedje terecht komen, waarin het unieke karakter van de dorpen en het landschap een hoofdrol kunnen blijven spelen. Wat Velsen Lokaal betreft is Velsen het beste in staat om die belangen te bewaken tegenover de aspiraties van de gemeente Amsterdam.

Wel stelde Velsen Lokaal dat er meer duidelijkheid moet komen over mogelijke (financiële) risico’s, fusiekosten, invloed op lokale lasten, effect op verbonden partijen, etc. alvorens er een definitief besluit kan worden genomen. De raad van Velsen moet goed weten waarover ze besluit en niet op basis van ‘het zal wel goed komen’.

Uiteindelijk zal Velsen Lokaal, mocht Velsen geselecteerd worden als fusiepartner, op basis van alle feiten een weloverwogen standpunt innemen, waarbij het belang voor de burgers van Velsen uiteraard voorop staat!

Via deze link naar de website van H/S is meer informatie te vinden over het hele proces rondom de fusie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *