Tag Archief van: sessie

Kansenkaartenmarkt

22 september was de kansenkaartenmarkt. Op deze ‘markt’ mochten alle fracties onderwerpen
kiezen waar zij geld aan wilden besteden voor de begroting van 2023. Deze onderwerpen werden
later op de avond besproken in een raadsbrede sessie.

Lees meer

Sturen op maatschappelijke effecten

Eind 2019 heeft de gemeenteraad een beleidskeuze gemaakt om bij subsidieverlening meer in te zetten op de maatschappelijke, gewenste resultaten daarvan.

Lees meer

Impact Coronavirus

Op 10 juni is de raad tijdens een sessie geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor de gemeente, deze sessie is een vervolgsessie daarop.

Lees meer

Sessie Missiehuis

Op 13 februari 2020 werd een sessie gehouden over het start- en participatiedocument voor de bouw van woningen op het terrein van het Missiehuis in Driehuis. 

Lees meer

Sessie Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort heeft Velsen het ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. In de sessie geeft het Ontwikkelperspectief een visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmilieus.

Lees meer

Sessie Woonvisie 2040

Bij de sessie van de Woonvisie 2040 hebben we gesproken over het verbeteren van het woonklimaat in Velsen. Dit doen we onder andere door een nieuwbouwprogramma vast te stellen en ruimte te geven aan initiatieven. 

Lees meer

Cultuurvisie Velsen

Op donderdag 12 september werd de oordeelsvormende sessie de ‘Cultuurvisie Velsen; Beleef cultuur in Velsen!’ behandeld.

Lees meer

Veilig en vlot door Velsen

Voor de periode van 2014 tot 2020 is het huidige Lokaal Verkeer en VervoersPlan (LVVP) in werking, hierin zijn doelen gesteld om in deze periode op te pakken. Voor ná 2020 is er een nieuwe aanpak bedacht.

Lees meer

Jaarrekening: Dikke plus

Niet vaak kreeg de wethouder financiën zoveel lof over een jaarrekening, als tijdens de sessie van woensdag 12 juni. Ook Velsen Lokaal was dik tevreden over de jaarrekening 2018.

Lees meer

Gezamenlijk of individueel aandeelhouderschap?

Door de keuze van Zaandam om uit de gemeenschappelijke regeling stapt zijn de overige gemeenten voor de keuze komen te staan hoe we omgaan met de aandelen. Gaan we als Velsen door met een GR zonder Zaandam of gaan we individueel door?

Lees meer